Trường hợp đi làm vẫn được nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp

Trường hợp đi làm vẫn được nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp: Căn cứ theo điểm b, khoản 1 điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về các trường...

ĐI LÀM VẪN ĐƯỢC NHẬN TIỀN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Kiến thức của bạn:

     Trường hợp đi làm vẫn được nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp?

Câu trả lời của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

Khoản 1 Điều 3 Bộ luật lao động 2012 quy định:

1. Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.

  1. Trường hợp đi làm vẫn được nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp

    Căn cứ theo điểm b, khoản 1 điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về các trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp:

     Điều 21. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

“1. Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

b) Có việc làm

Người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

– Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng;

– Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.”

   Vậy trường hợp người lao động được coi là có việc làm là đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên. Với trường hợp thử việc ( dưới 2 tháng ) không được coi là đã có việc làm. Vậy trong trường hợp này thì người lao động đi làm vẫn được nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp.

   Nếu sau khi hết hợp đồng thử việc, bắt đầu ký hợp đồng lao động chính thức từ đủ 3 tháng trở lên và bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ không được nhận trợ cấp thất nghiệp nữa.

   2. Tạm hoãn nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp khi có việc làm.

    Trong trường hợp khi đã bắt đầu ký hợp đồng lao động chính thức từ đủ 3 tháng trở lên, mà vẫn còn thời gian nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động phải xin tạm hoãn nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp đó.

    Cụ thể thời gian tháng tạm hoãn nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp người lao động vẫn được hưởng trợ cấp tháng đó theo khoản 4 điều 21 nghị định 28.

“4. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp vào những ngày của tháng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp của cả tháng đó.”

    Thời gian bảo lưu nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp được quy định tại khoản 5 điều 21 nghị định 28/20015

“5. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các Điểm b, c, h, l, m và n Khoản 1 Điều này thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.”

   Vậy thời gian người lao động chưa nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ đóng cho lần hưởng sau.

   Bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

   Thời hạn đăng ký bảo hiểm thất nghiệp

   Người lao động lãnh tiền bảo hiểm thất nghiệp ở đâu?

   Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo