Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp được thực hiện theo quy định tại Thông tư 24/2014/TT-BCT, cụ thể như sau:

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kiến thức của bạn:

       Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
 • Thông tư 24/2014/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Nội dung kiến thức:

    Khoản 1, 2 Điều 3 Nghị định 42/2014/NĐ-CP quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp là doanh nghiệp có tiến hành hoạt động kinh doanh bán lẻ theo phương thức đa cấp.

2. Kinh doanh theo phương thức đa cấp là hình thức kinh doanh thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác từ hoạt động kinh doanh của mình và của mạng lưới do mình xây dựng.

     Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP các trường hợp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm:

 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực
 • Doanh nghiệp tự nguyện chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi theo quy định tại Điều 14 Nghị định này

     Về thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp được quy định tại Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTC. Thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp với mỗi trường hợp là khác nhau, cụ thể:

1. Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

Được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BCT, hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-09 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;
 • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;
 • Quyết định và biên bản họp về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của hội đồng thành viên nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh nếu là công ty hợp danh;
 • 03 (ba) số báo liên tiếp của một tờ báo trung ương mà doanh nghiệp đã đăng tải Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

2. Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

2.1  Trường hợp doanh nghiệp tự nguyện chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

     Điểm b Khoản 1 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BCT quy định trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trong trường hợp doanh nghiệp tự nguyện chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp như sau:

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trực tiếp tới Cục Quản lý cạnh tranh hoặc gửi qua đường bưu điện, đồng thời, gửi Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trực tiếp tới các Sở Công Thương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp hoặc gửi qua đường bưu điện;
 • Doanh nghiệp niêm yết công khai Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, trang thông tin điện tử của doanh nghiệp và thông báo cho người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh ban hành văn bản xác nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, thông báo cho các Sở Công Thương trên toàn quốc theo một trong các phương thức quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư này và công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý cạnh tranh;
 • Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành văn bản xác nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

2.2. Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hạn hoặc bị thu hồi

     Khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BCT quy định trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp đối với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hết hạn hoặc bị thu hồi như sau:

     – Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hạn (mà không được gia hạn) hoặc bị thu hồi, doanh nghiệp có trách nhiệm:

 • Nộp thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trực tiếp tới Cục Quản lý cạnh tranh và các Sở Công Thương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp hoặc gửi qua đường bưu điện
 • Niêm yết công khai thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, trang thông tin điện tử của doanh nghiệp và thông báo cho người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp
 • Đăng tải thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên một tờ báo trung ương trong 03 (ba) số báo liên tiếp.

     – Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Cục quản lý cạnh tranh ban hành văn bản xác nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, thông báo cho các Sở Công Thương trên toàn quốc theo một trong các phương thức quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư này và công bố trên trang thông tin điện tử của Cục quản lý cạnh tranh

     – Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Cục quản lý cạnh tranh ban hành văn bản xác nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật

     Trên đây là quy định của pháp luật về thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi cung cấp nêu trên sẽ giúp cho quý khách hiểu được phần nào quy định của pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 1900 6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com

       Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

       Trân trọng./.

Liên kết tham khảo: