Trình tự cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Trình tự cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoàiĐánh giá bài viết Trình tự cấp giấy phép lao động Kiến thức của bạn: Trình tự cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định về người lao […]

Trình tự cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
Đánh giá bài viết

Trình tự cấp giấy phép lao động

Kiến thức của bạn:

 • Trình tự cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam

Nội dung tư vấn về trình tự cấp giấy phép lao động

     Điều 12 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam quy định về trình tự cấp giấy phép lao động như sau:

     Thứ nhất: Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

     Thứ hai: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

     Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; xác nhận các trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại giấy phép lao động; thu hồi giấy phép lao động và xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động; đề nghị cơ quan công an trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động, làm việc cho người sử dụng lao động, bao gồm: 

 • Cơ quan nhà nước ở Trung ương; Cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; 
 • Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; 
 • Tổ chức sự nghiệp theo quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 2 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; 
 • Văn phòng của dự án nước ngoài hoặc của tổ chức quốc tế tại Việt Nam; 
 • Hội doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật. 
  Trình tự cấp giấp phép lao động

  Trình tự cấp giấy phép lao động

     Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xác nhận các trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại giấy phép lao động; thu hồi giấy phép lao động và xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động; đề nghị cơ quan công an trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động, làm việc cho người sử dụng lao động, bao gồm: 

 • Người sử dụng lao động quy định tại điểm a, b, c, h, i, k, m khoản 2 Điều 2 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP; 
 • Cơ quan nhà nước ở địa phương; 
 • Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp ở địa phương; 
 • Tổ chức sự nghiệp theo quy định tại điểm d, đ, e khoản 1 Điều 2 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

     Thứ ba: Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định này, sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động.

     Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn vấn chi tiết về trình tự cấp giấy phép lao động, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.