Tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông về cơ sở vật chất

Tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông về cơ sở vật chất: Thư viện trường phổ thông phải được đặt ở trung tâm hoặc nơi thuận tiện trong nhà trường để phục vụ

TIÊU CHUẨN THƯ VIỆN TRƯỜNG PHỔ THÔNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Kiến thức của bạn:

     Tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông về cơ sở vật chất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn

     Ngày mùng 02 tháng 01 năm 2003 Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành quyết định số 02 /2003 có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 659/QĐ-NXBCD ngày 09/7/1990 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về tiêu chuẩn thư viện trường học áp dụng cho các trường phổ thông, Văn bản này quy định các tiêu chuẩn, quy trình công nhận thư viện đạt chuẩn của các trường thuộc giáo dục phổ thông: tiêu học; trung học cơ sở; trung học phổ thông (sau đây gọi chung là trường phổ thông).

1. Tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông về phòng thư viện

     Điều 4 Quyết định số 02/2003 QĐ-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn phòng thư viện trường phổ thông về phòng thư viện  như sau:

“1. Tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông , báo của giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý giáo dục.

  1. Mỗi thư viện cần đảm bảo diện tích tối thiểu là 50 m2 để làm phòng đọc và kho sách (có thể 1 hoặc một số phòng), có đủ điều kiện cho thư viện hoạt động.”

     Như vậy, theo quy định trên thì mỗi thư viện cần đảm bảo diện tích tối thiểu 50 m2 để làm phòng đọc và kho sách (có thể 1 hoặc một số phần) có đủ điều kiện cho thư viện hoạt động. Thư viện đựơc tính thêm diện tích phòng chứa bản đồ, tranh ảnh (nếu có) vào diện tích chung. Các trường có thể căn cứ vào số lượng học sinh được bố trí phòng đọc cho giáo viên và học sinh hợp lí.

     Các trường, đặc biệt là các trường tiểu học có thể tận dụng phòng giáo viên. Phòng nghe nhìn tổ chức liên thông với thư viện để kết hợp làm phòng đọc cho giáo viên, học sinh và tăng diện tích sử dụng.

Tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông

Tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông

2. Tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông về trang thiết bị chuyên dùng

     Điều 5 Quyết định số 02/2003 QĐ-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn phòng thư viện trường phổ thông về trang thiết bị chuyên dùng quy định như sau:

“1. Có giá, tủ chuyên dùng trong thư viện để đựng sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa:

  1. Có đủ bàn ghế, ánh sáng cho phòng đọc và cho cắn bộ làm công tác thư viện làm việc.
  2. Có tủ hoặc hộp mục lục, sổ mục lục, bảng để giới thiệu sách với bạn đọc.
  3. Những trường có điều kiện về kinh phí, từng bước trang bị máy vi tính các phương tiện nghe nhìn, máy hút bụi, máy hút ẩm, quạt điện, máy điều hòa không khí, máy photocopy… nhằm tạo thuận. lợi cho công việc quản lý tài sản, vốn sách báo, tài liệu và điều kiện phục vụ bạn đọc.
  4. Thư viện của các trường đạt chuẩn quốc gia, các trường xây dựng mới có quy mô đạt chuẩn quốc gia, các trường thuộc địa bàn thị xã, thành phố, phải có phòng đọc cho giáo viên tối thiểu 20 chỗ ngồi, phòng đọc cho học sinh tối thiểu 25 chỗ ngồi, nơi làm việc của cán bộ làm công tác thư viện và nơi để sách.
  5. Các trường có điều kiện như ở điểm 4 Điều này cần nồi mạng Internet để khai thác dữ liệu.”

     Đối chiếu quy định trên thì tiêu chuẩn đối với các trang thiết bị chuyên dùng phải có đủ giá, tủ chuyên dùng trong thư viện để sắp xếp sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa.

     Thư viện các trường đạt chuẩn quốc gia, các trường xây dựng mới có quy mô đạt chuẩn quốc gia, các trường thuộc địa bàn phường, quận, thị xã, thành phố phải có nơi để sách, nơi làm việc cho cán bộ thư viện, phòng đọc cho giáo viên và học sinh với số chỗ ngồi đạt tiêu chuẩn sau:

  • Các thư viện có nối mạng Internet để tăng cường cập nhật thông tư liệu, hỗ trợ cho việc dạy và học được cộng thêm điểm khi xét công nhận danh hiệu thư viện tiên tiến, thư viện xuất sắc.

    Để được tư vấn chi tiết về Tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.  

Liên kết tham khảo: