Tiêu chuẩn tặng huy chương quân kỳ quyết thắng cho cán bộ

Tiêu chuẩn tặng huy chương quân kỳ quyết thắng Kiến thức của bạn: Tiêu chuẩn tặng huy chương quân kỳ quyết thắng Kiến thức của luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, […]

Tiêu chuẩn tặng huy chương quân kỳ quyết thắng

Kiến thức của bạn:

  • Tiêu chuẩn tặng huy chương quân kỳ quyết thắng

Kiến thức của luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật thi đua khen thưởng sửa đổi bổ sung 2013
  • Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng
  • Thông tư 08/2017/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017 hướng dẫn luật thi đua khen thưởng

Nội dung tư vấn về tiêu chuẩn tặng huy chương quân kỳ quyết thắng

     1. Đối tượng được tặng huy chương quân ký quyết thắng.

      Điều 54 Luật thi đua khen thưởng sửa đổi bổ sung 2013 quy định đối tượng được tặng huy chương quân kỳ quyết thắng gồm:

      “Huy chương Quân kỳ quyết thắng” để tặng hoặc truy tặng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, có quá trình cống hiến liên tục từ 25 năm trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”

     Như vậy, theo quy định pháp luật đối tượng được tặng hoặc truy tặng huy chương Quân kỳ quyết thắng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân mà có quá trình công hiến liên tục từ 25 năm trở lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiêu chuẩn tặng huy chương quân kỳ quyết thắng

Tiêu chuẩn tặng huy chương quân kỳ quyết thắng

     2. Tiêu chuẩn tặng huy chương quân kỳ quyết thắng cho cán bộ

     Điều 34 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng quy định tiêu chuẩn tặng huân chương quân kỳ quyết thắng cho cán bộ như sau:

     “1. Đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng “Huy chương Quân kỳ quyết thắng”, “Huy chương Vì an ninh Tổ quốc”, “Huy chương Chiến sỹ vẻ vang” được thực hiện theo quy định tại các Điều 54, 55 và Điều 56 của Luật thi đua, khen thưởng.

     2. Ngoài mức thời gian công tác quy định tại các Điều 54, 55 và Điều 56 của Luật thi đua, khen thưởng, người được tặng Huy chương phải có tinh thần tích cực công tác, học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn.

     3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định cụ thể về đối tượng, tiêu chuẩn các Huy chương quy định tại khoản 1 Điều này.”

     Như vậy, tiêu chuẩn tặng huy chương quân kỳ quyết thắng được quy định như sau:

     Thứ nhất: Đối với cá nhân được xét tặng huy chương Quân kỳ quyết thắng thì phải thuộc một trong những đối tượng được tặng huy chương quân kỳ quyết thắng theo quy định luật thi đua khen thưởng.

     Thứ hai: Ngoài mức thời gian công tác liên tục từ 25 trở lên người được tặng huy chương phải có tinh thần tích cực công tác, học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn.

    3. Mức tiền thưởng huy chương quân kỳ quyết thắng

    Điều 74 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng quy định mức tiền thưởng huân chương quân kỳ quyết thắng cho cán bộ như sau:

    “Cá nhân được tặng Huy chương các loại, được tặng Bằng, Huy chương và được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở.”

    Như vậy, đối với cá nhân được tặng huy chương quân kỳ quyết thắng thì được thưởng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở. Hiện nay, từ 1/7/2017 mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng.

  Để được tư vấn vấn chi tiết về quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500  để được luật sư tư vấn hoặc gửi cầu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Hy vọng đây sẽ là kênh tư vấn hiệu quả nhất.

    Xin chân thành cảm ơn.