Tiêu chuẩn tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang cho cán bộ

Tiêu chuẩn tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang Kiến thức của bạn: Tiêu chuẩn tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật thi đua khen thưởng sửa đổi bổ sung 2013 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng Thông tư 08/2017/TT-BNV hướng […]

Tiêu chuẩn tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang

Kiến thức của bạn:

  • Tiêu chuẩn tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật thi đua khen thưởng sửa đổi bổ sung 2013
  • Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng
  • Thông tư 08/2017/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017 hướng dẫn luật thi đua khen thưởng

Nội dung tư vấn về tiêu chuẩn tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang

     1. Đối tượng được tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang

      Khoản 1 Điều 56 Luật thi đua khen thưởng sửa đổi bổ sung 2013 quy định:

     “1. “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” để tặng hoặc truy tặng cho sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhân làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân, có thành tích, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.”

     Như vậy, theo quy định huy chương chiến sĩ vẻ vang được tặng hoặc truy tặng cho sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhân làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân, có thành tích, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.

Tiêu chuẩn tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang

Tiêu chuẩn tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang

     2. Tiêu chuẩn tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang cho cán bộ

     Khoản 2 Điều 56 Luật thi đua khen thưởng sửa đổi bổ sung 2013, Điều 34 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng quy định tiêu chuẩn tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang cho cán bộ như sau:

     Thứ nhất: Thuộc một trong những đối tượng được tặng huân chương chiến sĩ vẻ vang.

     Thứ hai: Có thời gian công tác liên tục như sau và người được tặng Huy chương phải có tinh thần tích cực công tác, học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn.

  • “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến liên tục từ 20 năm trở lên; 
  • “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến liên tục từ 15 năm đến dưới 20 năm; 
  • “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến liên tục từ 10 năm đến dưới 15 năm. 
    3. Tiêu chuẩn tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang cho cán bộ thuộc vùng hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn

    Điều 35 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng quy định tiêu chuẩn tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang cho cán bộ thuộc vùng biển, vùng hải đảo, cùng có điều kiện kinh tế khó khăn như sau:

    Thứ nhất: Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân, viên chức thuộc Công an nhân dân, thời gian công tác được nhân hệ số 2 để tính thời gian xét tặng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” các hạng.

     Thứ hai: Hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thời gian công tác đủ 01 năm trở lên, hoàn thành tt nhiệm vụ thì được xét tặng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng ba.

     Thứ ba: Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân, viên chức thuộc Công an nhân dân hy sinh và được công nhận liệt sĩ, nếu thời gian làm nhiệm vụ chưa đủ 01 năm thì được xét truy tặng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng ba; nếu thời gian làm nhiệm vụ từ 01 năm trở lên thì được xét truy tặng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng nhì; nếu thời gian làm nhiệm vụ từ 05 năm trở lên thì được xét tặng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng nhất.

     4. Mức tiền thưởng huy chương chiến sĩ vẻ vang

     Điều 74 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng quy định mức tiền thưởng huy chương chiến sĩ vẻ vang cho cán bộ như sau:

     “Cá nhân được tặng Huy chương các loại, được tặng Bằng, Huy chương và được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở.”

    Như vậy, cá nhân được tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang được thưởng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở. Hiện nay, từ 1/7/2017 mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng.

  Để được tư vấn vấn chi tiết về quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500  để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Hy vọng đây sẽ là kênh tư vấn hiệu quả nhất.
     Xin chân thành cảm ơn.