Tiêu chuẩn tặng bằng khen cấp bộ ban ngành tỉnh đoàn thể trung ương

Tiêu chuẩn tặng bằng khen cấp bộ ban ngành tỉnh đoàn thể trung ươngĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Tiêu chuẩn tặng bằng khen cấp bộ2 Tiêu chuẩn tặng bằng khen cấp bộ3 Nội dung tư vấn về tiêu chuẩn tặng bằng khen cấp bộ3.1      1. Tiêu chuẩn tặng bằng […]

Tiêu chuẩn tặng bằng khen cấp bộ ban ngành tỉnh đoàn thể trung ương
Đánh giá bài viết

Tiêu chuẩn tặng bằng khen cấp bộ

Kiến thức của bạn:

  • Tiêu chuẩn tặng bằng khen cấp bộ

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật thi đua khen thưởng sửa đổi bổ sung 2013
  • Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng
  • Thông tư 08/2017/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017 hướng dẫn luật thi đua khen thưởng

Nội dung tư vấn về tiêu chuẩn tặng bằng khen cấp bộ

     1. Tiêu chuẩn tặng bằng khen cấp bộ ban ngành tỉnh đoàn thể trung ương cho cá nhân

      Khoản 1 Điều 39 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng quy định tiêu chuẩn tặng bằng khen cấp bộ ban ngành tỉnh đoàn thể trung ương cho cá nhân gương mu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như sau:

     Thứ nhất: Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương phát động hàng năm;

     Thứ hai: Lập được nhiều thành tích, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn th trung ương;

     Thứ ba: Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở; đối vớcông nhân, nông dân, người lao động lập được nhiều thành tích trong lao động sản xuất có phạm vi ảnh hưởng trong cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.

     2. Tiêu chuẩn tặng bằng khen cấp bộ ban ngành tỉnh đoàn thể trung ương cho tập thể

     Khoản 2 Điều 39 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng quy định tiêu chuẩn tặng bằng khen cấp bộ ban ngành tỉnh đoàn thể trung ương cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết như sau:

     Thứ nhất: Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua;

     Thứ hai: Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc b, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

     Thứ ba: Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách pháp luật.

Tiêu chuẩn tặng bằng khen cấp bộ

Tiêu chuẩn tặng bằng khen cấp bộ

     3. Tiêu chuẩn tặng bằng khen cấp bộ ban ngành tỉnh đoàn thể trung ương cho hộ gia đình

     Khoản 3 Điều 39 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng quy định tiêu chuẩn tặng bằng khen cấp bộ ban ngành tỉnh đoàn thể trung ương cho gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có nhiều đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội.

     4. Tiêu chuẩn tặng bằng khen cấp quân khu

     Khoản 4 Điều 39 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng quy định tiêu chuẩn tặng bằng khen cấp quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Quân đội, Công an.

     5. Mức tiền thưởng bằng khen cấp bộ

     Điều 73 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng quy định mức tiền thưởng bằng khen cấp bộ như sau:

     “1. Đối với cá nhân:

     b) Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được tặng Bằng và được thưởng 1,0 lần mức lương cơ sở;

     2. Đối với tập thể:

    a) Tập thể được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được tặng Bằng và được thưởng gấp hai lần mức tiền thưởng đối với cá nhân quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều này;

     Như vậy, đối với cá nhân được tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ được thưởng bằng 1 lần mức lương cơ sở. Đối với tổ chức được tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ bằng 2 lần mức thưởng đối với cá nhân. Hiện nay, mức lương cơ sở từ 1/7/2017 là 1.300.000 đồng.

  Để được tư vấn vấn chi tiết về quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500  để được luật sư tư vấn hoặc gửi cầu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Hy vọng đây sẽ là kênh tư vấn hiệu quả nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.