Tiền lương của người giúp việc gia đình là bao nhiêu?

Tiền lương của người giúp việc gia đình là bao nhiêu?Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Tiền lương của người giúp việc gia đình2 Nội dung tư vấn về tiền lương của người giúp việc gia đình2.1      1. Tiền lương của người giúp việc gia đình là bao nhiêu?2.1.1   […]

Tiền lương của người giúp việc gia đình là bao nhiêu?
Đánh giá bài viết

Tiền lương của người giúp việc gia đình

Kiến thức của bạn:

  • Tiền lương của người giúp việc gia đình

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về người giúp việc gia đình

Nội dung tư vấn về tiền lương của người giúp việc gia đình

     1. Tiền lương của người giúp việc gia đình là bao nhiêu?

     Khoản 1 Điều 15 Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về người giúp việc gia đình quy định về tiền lương của người giúp việc gia đình như sau: 

     Mức tiền lương do hai bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng lao động. Mức tiền lương (bao gồm cả chi phí ăn, ở của người lao động sống tại gia đình người sử dụng lao động nếu có) không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận mức chi phí ăn, ở hằng tháng của người lao động (nếu có), nhưng không vượt quá 50% mức tiền lương trong hợp đồng lao động.

Tiền lương của người giúp việc gia đình

Tiền lương của người giúp việc gia đình

     2. Hình thức trả lương cho người giúp việc gia đình

   Khoản 2 Điều 15 Nghị đin 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về người giúp việc gia đình quy định về hình thức trả lương cho người giúp việc gia đình như sau: 

    Hình thức trả lương, thời hạn trả lương do hai bên thỏa thuận. Trường hợp trả lương qua tài khoản ngân hàng thì người sử dụng lao động có trách nhiệm tạo điều kiện để người lao động mở tài khoản ngân hàng. Các loại phí liên quan đến mở, duy trì tài khoản do hai bên thỏa thuận. Người sử dụng lao động không được thu phí chuyển khoản tiền lương vào tài khoản của người lao động.

   Thứ nhất: Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động theo thời gian (theo tháng, tuần, ngày, giờ) do hai bên thỏa thuận, gồm:

  • Trả lương theo tháng là tiền lương được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động; 
  • Trả lương theo tuần là tiền lương được trả cho một tuần làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần; 
  • Trả lương theo ngày là tiền lương được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà hai bên xác định nhưng tối đa không quá 26 ngày; 
  • Trả lương theo giờ là tiền lương được trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày mà hai bên xác định và ghi trong hợp đồng lao động. 

     Thứ hai: Thời hạn trả lương 

    Người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận thời hạn, thời điểm trả lương cố định trong ngày, trong tuần hoặc trong tháng và ghi trong hợp đồng lao động. Người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần, tháng thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần, tháng làm việc hoặc trả gộp do hai bên thỏa thuận.

     3. Tiền lương làm thêm giờ của người giúp việc

    Khoản 3 Điều 15 Nghị đin 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về người giúp việc gia đình quy định về tiền lương làm thêm giờ của người giúp việc như sau: 

     Thứ nhất: Người lao động làm việc ngoài thời gian ghi trong hợp đồng lao động vào ngày thường được trả lương ít nhất bằng 150% tiền lương tính theo giờ làm việc. 

    Thứ hai: Người lao động làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần được trả lương ít nhất bằng 200% tiền lương tính theo ngày làm việc. 

     Thứ ba: Người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được trả lương ít nhất bằng 300% tiền lương tính theo ngày làm việc, chưa kể tiền lương của ngày lễ, tết có hưởng lương theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động hưởng lương theo giờ, theo ngày, theo tuần.

     Thứ tư: Người lao động làm việc ngoài thời gian ghi trong hợp đồng lao động vào ban đêm thì ngoài tiền lương làm thêm giờ được trả, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo giờ của ngày làm việc bình thường hoặc tiền lương của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương. 

     Để được tư vấn về tiền lương của người giúp việc gia đình quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Xin chân thành cảm ơn.