Thủ tục thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

Thủ tục thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư. Hồ sơ gồm có: Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh; ....

THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Câu hỏi của bạn về thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

     Chào Luật sư, luật sư cho tôi hỏi về thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư như sau:

1. Cơ sở pháp lý về thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

2. Nội dung tư vấn về thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

     Theo yêu cầu tư vấn của bạn, bạn cần chúng tôi hỗ trợ về thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư. Cụ thể bạn muốn biết về trình tự, thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư? Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

     Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư được thành lập ở trong hoặc ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của tổ chức hành nghề luật sư, hoạt động theo sự ủy quyền của tổ chức hành nghề luật sư phù hợp với lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy đăng ký hoạt động. Tổ chức hành nghề luật sư phải chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh do mình thành lập. Tổ chức hành nghề luật sư cử một luật sư làm Trưởng chi nhánh. Trưởng chi nhánh và thành viên của tổ chức hành nghề luật sư làm việc tại chi nhánh có thể là luật sư của Đoàn luật sư ở địa phương nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động hoặc nơi có trụ sở của chi nhánh.

thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

2.1. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

     Theo quy định tại điều 41 của Luật Luật sư 2006, sửa đổi 2014 thì:

Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có trụ sở của chi nhánh. Tổ chức hành nghề luật sư phải có hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh gửi Sở Tư pháp

     Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

     Chi nhánh được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh cho Sở Tư pháp, Đoàn luật sư ở địa phương nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động và Đoàn luật sư ở địa phương nơi có trụ sở của chi nhánh.

     Khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh thì trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi cấp Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh và Đoàn luật sư ở địa phương nơi có trụ sở của chi nhánh.

2.2.  Hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh gồm có:

  •  Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh;
  • Bản sao Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh;
  • Quyết định thành lập chi nhánh;
  • Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư và bản sao Thẻ luật sư của Trưởng chi nhánh;
  • Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh.

     Như vậy, theo quy định của pháp luật thì chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có trụ sở của chi nhánh. Hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh gồm có: Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh; Bản sao Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh; Quyết định thành lập chi nhánh; Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư và bản sao Thẻ luật sư của Trưởng chi nhánh; Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Hồng Hạnh