Thủ tục sáp nhập công ty theo quy định của pháp luật

Vote Xem mục lục của bài viết1 THỦ TỤC SÁP NHẬP CÔNG TY2 Câu hỏi của bạn về thủ tục sáp nhập công ty3 Câu trả lời của Luật sư về thủ tục sáp nhập công ty3.1 1. Cơ sở pháp lý về thủ tục sáp nhập công ty3.2 2. Nội dung tư vấn về thủ tục sáp […]

THỦ TỤC SÁP NHẬP CÔNG TY

Câu hỏi của bạn về thủ tục sáp nhập công ty

     Chào Luật sư, luật sư cho tôi hỏi về thủ tục sáp nhập công ty? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về thủ tục sáp nhập công ty

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục sáp nhập công ty, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục sáp nhập công ty như sau:

1. Cơ sở pháp lý về thủ tục sáp nhập công ty

2. Nội dung tư vấn về thủ tục sáp nhập công ty

     Theo yêu cầu tư vấn của bạn, bạn cần chúng tôi hỗ trợ về thủ tục sáp nhập công ty. Cụ thể bạn muốn biết về trình tự, thủ tục, hồ sơ sáp nhập công ty? Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Sáp nhập công ty

     Một hoặc nhiều công ty luật có thể sáp nhập vào công ty luật khác cùng loại bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty luật nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty luật bị sáp nhập. 

    Cụ thể, một hoặc nhiều công ty luật trách nhiệm hữu hạn có thể sáp nhập vào một công ty luật trách nhiệm hữu hạn khác. Một hoặc nhiều công ty luật hợp danh có thể sáp nhập vào một công ty luật hợp danh khác. 

2.2. Thủ tục sáp nhập công ty

  Căn cứ quy định tại điều 13 Nghị định 123/2013/NĐ-CP thì hồ sơ sáp nhật công ty luật được gửi đến Sở Tư pháp nơi công ty luật sáp nhập đăng ký hoạt động.

a. Hồ sơ gồm có: 
  • Giấy đề nghị sáp nhập công ty luật; 
  • Hợp đồng sáp nhập công ty luật, trong đó phải quy định rõ về thủ tục, thời hạn và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các công ty luật bị sáp nhập; 
  • Giấy đăng ký hoạt động của các công ty luật bị sáp nhập và công ty luật nhận sáp nhập. 
Thủ tục sáp nhập công ty

                 Thủ tục sáp nhập công ty

b. Thời gian giải quyết:

     Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật nhận sáp nhập; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

2. 3. Thủ tục công bố nội dung đăng ký hoạt động của công ty luật hợp nhất 

    Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động,  công ty luật hợp nhất phải đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương nơi đăng ký hoạt động hoặc báo chuyên ngành luật trong ba số liên tiếp về những nội dung chính sau đây:

  • Tên tổ chức hành nghề luật sư;
  • Địa chỉ trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh, văn phòng giao dịch;
  • Lĩnh vực hành nghề;
  • Họ, tên, địa chỉ, số Chứng chỉ hành nghề luật sư của luật sư là Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật và các thành viên sáng lập khác; Số Giấy đăng ký hoạt động, nơi đăng ký hoạt động, ngày, tháng, năm cấp Giấy đăng ký hoạt động.

     Sau khi công ty luật nhận sáp nhập được cấp Giấy đăng ký hoạt động, các công ty luật bị sáp nhập chấm dứt hoạt động. Công ty luật nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về toàn bộ các khoản nợ chưa thanh toán, các hợp đồng dịch vụ pháp lý đang thực hiện, hợp đồng lao động đã ký với luật sư, người lao động khác và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty luật bị sáp nhập. 

     Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật nhận sáp nhập, Sở Tư pháp thông báo cho Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động của công ty luật bị sáp nhập về việc sáp nhập và gửi kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật nhận sáp nhập để thực hiện việc xóa tên công ty luật bị sáp nhập khỏi danh sách đăng ký hoạt động.

     Tóm lại:  Hồ sơ sáp nhật công ty luật được gửi đến Sở Tư pháp nơi công ty luật sáp nhập đăng ký hoạt động. Hồ sơ gồm có: Giấy đề nghị sáp nhập công ty luật; Hợp đồng sáp nhập công ty luật, trong đó phải quy định rõ về thủ tục, thời hạn và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các công ty luật bị sáp nhập; Giấy đăng ký hoạt động của các công ty luật bị sáp nhập và công ty luật nhận sáp nhập. 

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về thủ tục sáp nhập công ty quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Hồng Hạnh