Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi bà mẹ Việt Nam anh hùng: Bà mẹ Việt Nam anh hùng lập bản khai cá nhân kèm bản sao quyết định phong tặng danh hiệu

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

Kiến thức của bạn:

     Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý

  • Nghị định 31/2013 NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
  • Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân

Nội dung tư vấn

     Khoản 1 Điều 3 Nghị định 56/2013/NĐ-CP quy định:

1. Bà mẹ được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” được tặng Bằng, Huy hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

1. Trường hợp được phong tặng

     Điều 13 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH quy định về thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi bà mẹ Việt Nam anh hùng như sau:

     Bà mẹ Việt Nam anh hùng lập bản khai cá nhân kèm bản sao quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

*Thời gian giải quyết:

     Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày có trách nhiệm xác nhận bản khai, kèm bản sao quyết định phong tặng gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

     Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 05 ngày có trách nhiệm lập danh sách kèm bản khai cá nhân và bản sao quyết định phong tặng gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

     Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm ra quyết định phụ cấp hàng tháng và trợ cấp người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

     Trường hợp Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng phụ cấp hàng tháng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định bổ sung trợ cấp người phục vụ.

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi bà mẹ Việt Nam anh hùng

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi bà mẹ Việt Nam anh hùng

2. Trường hợp được truy tặng:

     Đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai kèm bản sao quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;

*Thời hạn giải quyết

     Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định có trách nhiệm xác nhận bản khai kèm bản sao quyết định truy tặng gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;

     Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm lập danh sách kèm các giấy tờ quy định gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

     Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm ra quyết định trợ cấp một lần.

     Lưu ý: Trường hợp bà mẹ được phong tặng nhưng đã chết mà chưa được hưởng chế độ thì thực hiện trợ cấp một lần đối với đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng như trường hợp được truy tặng.

      Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi cung cấp nêu trên sẽ giúp cho quý khách hiểu được phần nào quy định của pháp luật về Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 1900 6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng /./.               

Liên kết tham khảo: