Thủ tục chỉnh sửa nội dung bằng đại học 2020

Tôi làm thủ tục thay đổi họ tên trong giấy khai sinh, bây giờ tôi muốn chỉnh sửa tên trên bằng đại học. Vậy thủ tục chỉnh sửa nội dung bằng đại học như [..]

Thủ tục chỉnh sửa nội dung bằng đại học

Câu hỏi của bạn về quy định về thủ tục chỉnh sửa nội dung bằng đại học

     Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi về thủ tục chỉnh sửa nội dung bằng đại học. Tôi làm thủ tục thay đổi họ tên trong giấy khai sinh, bây giờ tôi muốn chỉnh sửa tên trên bằng đại học. Vậy thủ tục chỉnh sửa nội dung bằng đại học như thế nào?

Câu trả lời của luật sư về quy định về thủ tục chỉnh sửa nội dung bằng đại học

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục chỉnh sửa nội dung bằng đại học, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục chỉnh sửa nội dung bằng đại học như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định về thủ tục chỉnh sửa nội dung bằng đại học

2. Nội dung tư vấn về quy định về thủ tục chỉnh sửa nội dung bằng đại học

     Người nào được cơ quan có thẩm quyền quyết đnh thay đổi hoặc cải chính hộ tịch,…. thì có thể làm thủ tục chỉnh sửa nội dung trong bằng đại học. Tuy nhiên, thủ tục chỉnh sửa nội dung bằng đại học không phải ai cũng nắm rõ được. Cụ thể:

     2.1 Hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung bằng đại học

     Khoản 1 Điều 23 Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT quy định về hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung bằng đại học như sau:

  • Đơn đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ;
  • Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa;
  • Trích lục hoặc quyết định thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;
  • Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;
  • Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ. Thông tin ghi trên các giấy tờ này phải phù hợp với đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ. Các tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ nêu trên là bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính.

      Trường hợp tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ nêu trên là bản sao không có chứng thực thì người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ phải xuất trình bản chính để người tiếp nhận hồ sơ đối chiếu; người tiếp nhận hồ sơ phải ký xác nhận, ghi rõ họ tên vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao svới bản chính.

Thủ tục chỉnh sửa nội dung bằng đại học

     2.2 Trình tự chỉnh sửa nội dung bằng đại học

     Khoản 3 Điều 23 Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT quy định về thủ tục chỉnh sửa nội dung bằng đại học như sau:

     Bước 1: Người đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ nêu trên cho cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ;

     Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ xem xét quyết định việc chỉnh sửa; nếu không chỉnh sửa thì phải trả lòi bằng văn bản và nêu rõ lý do;

     Bước 3: Việc chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ được thực hiện bằng quyết định chỉnh sửa; không chỉnh sửa trực tiếp trong văn bằng, chứng chỉ. Quyết định chỉnh sửa phải được lưu trong hồ sơ cấp văn bằng, chứng chỉ.

     Bước 4: Căn cứ quyết định chỉnh sửa, cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ ghi đầy đủ thông tin về văn bằng, chứng chỉ, các nội dung được chỉnh sửa của văn bằng, chứng chỉ vào phụ lục sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ.

     Như vậy, nếu bạn muốn làm thủ tục chỉnh sửa nội dung liên quan đến họ tên trên bằng đại học do làm thủ tục cải chính hộ tịch, bạn có thể tham khảo những quy định nêu trên.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thủ tục chỉnh sửa nội dung bằng đại học, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung