Thời điểm có hiệu lực của quyết định khiếu nại về lao động

Thời điểm có hiệu lực của quyết định khiếu nại về lao độngĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 THỒI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC CỦA QUYẾT ĐỊNH KHIẾU NẠI2 Nội dung tư vấn về thời điểm có hiệu lực của quyết định khiếu nại2.1      1. Thời điểm có hiệu lực của […]

Thời điểm có hiệu lực của quyết định khiếu nại về lao động
Đánh giá bài viết

THỒI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC CỦA QUYẾT ĐỊNH KHIẾU NẠI

Kiến thức của bạn:

  • Thời điểm có hiệu lực của quyết định khiếu nại về lao động

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về thời điểm có hiệu lực của quyết định khiếu nại

     1. Thời điểm có hiệu lực của quyết định khiếu nại về lao động

     Điều 34 Nghị định 24/2018/NĐ-CP giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực lao động quy định về thời điểm có hiệu lực của quyết định khiếu nại về lao động như sau:

      Thứ nhất: Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu có hiệu lực pháp luật được quy định như sau:

     a) Sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định mà người khiếu nại không khiếu nại lần hai hoặc không khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định này;

      b) Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì sau 45 ngày, kể từ ngày ra quyết định mà người khiếu nại không khiếu nại lần hai hoặc không khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định này.

      Thứ hai: Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai có hiệu lực pháp luật được quy định như sau:

     a) Sau 30 ngày, kể từ ngày ra quyết định mà người khiếu nại không khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định này hoặc người bị khiếu nại không khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 11 Nghị định này;

     b) Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì sau 45 ngày, kể từ ngày ra quyết định mà người khiếu nại không khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định này.

     Thứ nhất: Quyết định giải quyết khiếu nại phải được thi hành ngay sau khi có hiệu lực pháp luật.

Thời điểm có hiệu lực của quyết định khiếu nại

Thời điểm có hiệu lực của quyết định khiếu nại

     2. Người có nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại

     Điều 35 Nghị định 24/2018/NĐ-CP giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực lao động quy định về người có nghĩa vụ trách nhiệm thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại về lao động như sau:

  • Người giải quyết khiếu nại.
  • Người khiếu nại.
  • Người bị khiếu nại.
  • Người có quyền, nghĩa vụ liên quan.
  • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
     3. Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật

     Điều 36 Nghị định 24/2018/NĐ-CP giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực lao động quy định về việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại về lao động như sau:

     Thứ nhất: Người giải quyết khiếu nại trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật; trường hợp cần thiết, yêu cầu cơ quan chức năng có biện pháp để bảo đảm việc thi hành quyết định giải quyết khiếu hại có hiệu lực pháp luật; tổ chức thi hành hoặc chủ trì, phối hợp với tổ chức, cơ quan hữu quan thực hiện biện pháp nhằm khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại; kiến nghị cơ quan, tổ chức khác giải quyết những vấn đề liên quan đến việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có).

     Thứ hai: Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền để thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật; phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật khi được yêu cầu.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thời điểm có hiệu lực của quyết định khiếu nại, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.