Thành phần và thủ tục trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

Thành phần và thủ tục trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 THỦ TỤC TRỰC TIẾP XIN LỖI VÀ CẢI CHÍNH CÔNG KHAI2 Câu hỏi của bạn về thủ tục trực tiếp xin lỗi […]

Thành phần và thủ tục trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
Đánh giá bài viết

THỦ TỤC TRỰC TIẾP XIN LỖI VÀ CẢI CHÍNH CÔNG KHAI

Câu hỏi của bạn về thủ tục trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

Thành phần và thủ tục trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

Xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về thủ tục trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai như sau:

1. Cơ sở pháp lý về thủ tục trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai:

2. Nội dung tư vấn về thủ tục trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai:

     Điều 23 Nghị định 68/2018/NĐ-CP quy định thành Phần và thủ tục trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai như sau:

2.1 Thành phần tham gia buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai

     Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại có trách nhiệm mời các thành phần tham gia buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai sau đây:

 • Người bị thiệt hại, người đại diện theo pháp luật của người bị thiệt hại thuộc trường hợp phải có người đại diện theo pháp luật theo quy định của Bộ luật dân sự;
 • Đại diện lãnh đạo cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại; đại diện lãnh đạo cơ quan tiến hành tố tụng có liên quan trong trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan tiến hành tố tụng khác nhau cùng gây thiệt hại;
 • Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người bị thiệt hại cư trú trong trường hợp người bị thiệt hại là cá nhân hoặc nơi đặt trụ sở trong trường hợp người bị thiệt hại là pháp nhân thương mại;
 • Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ hoặc chồng, cha, mẹ bên vợ hoặc bên chồng, con đẻ, con nuôi của người bị thiệt hại;
 • Người đại diện theo ủy quyền của người bị thiệt hại (nếu có), người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại (nếu có);
 • Đại diện cơ quan, tổ chức nơi người bị thiệt hại làm việc, học tập (nếu có); đại diện tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp mà người bị thiệt hại là thành viên (nếu có);
 • Đại diện cơ quan báo chí;
 • Các thành phần khác mà cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại thấy cần thiết.

2.2 Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản có ý kiến đồng ý hoặc yêu cầu của người bị thiệt hại về việc phục hồi danh dự quy định tại Điều 41 hoặc Điều 57 của Luật, Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại có trách nhiệm:

 • Ấn định thời gian, địa điểm và mời thành phần quy định tại Khoản 1 Điều này tham gia buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai;
 • Phân công 01 lãnh đạo cơ quan trình bày văn bản xin lỗi và cải chính công khai;
 • Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai bảo đảm an ninh, trật tự cho buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai.

     Trường hợp cần thiết, đề nghị cơ quan Công an cấp huyện nơi tổ chức buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai bảo đảm an ninh, trật tự cho buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai.

thủ tục trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai

thủ tục trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai

2.3 Việc trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai không được thực hiện khi không có mặt một trong các thành phần quy định tại các điểm a, b và c Khoản 1 Điều này.

2.4 Trình tự thực hiện xin lỗi trực tiếp và cải chính công khai

Việc xin lỗi và cải chính công khai được thực hiện theo các bước sau đây:

 • Đại diện cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham gia và thông qua chương trình buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai;
 • Đại diện lãnh đạo cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trình bày văn bản xin lỗi và cải chính công khai;
 • Đại diện lãnh đạo cơ quan tiến hành tố tụng có liên quan trong trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan tiến hành tố tụng khác nhau cùng gây thiệt hại phát biểu (nếu có);
 • Người bị thiệt hại, người đại diện theo pháp luật của người bị thiệt hại thuộc trường hợp phải có người đại diện theo pháp luật theo quy định của Bộ luật dân sự phát biểu về lời xin lỗi và cải chính công khai (nếu có);
 • Người khác phát biểu (nếu có).

2.5 Trường hợp cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại đề nghị cơ quan Công an cấp huyện bảo đảm an ninh, trật tự cho buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai, cơ quan Công an cấp huyện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã bảo đảm an ninh, trật tự cho buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thành phần và thủ tục trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.