Thành lập cơ sở trợ giúp trẻ em theo quy định của pháp luật

Thành lập cơ sở trợ giúp trẻ em theo quy định của pháp luật Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ xin phép thành lập cơ sở trợ giúp trẻ em,....

Thành lập cơ sở trợ giúp trẻ em theo quy định của pháp luật

Kiến thức của bạn:

     Quy định của pháp luật về thành lập cơ sở trợ giúp trẻ em

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục 2004

Nội dung tư vấn:

thanh-lap-co-so-tro-giup-tre-em

1/ Điều kiện thành lập cơ sở trợ giúp trẻ em

Cơ sở trợ giúp trẻ em là tổ chức được thành lập để bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Cơ quan, tổ chức, cá nhân muốn thành lập cơ sở trợ giúp trẻ em phải có các điều kiện sau đây:

 • Cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với nội dung hoạt động trợ giúp trẻ em;
 • Nhân lực có chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động trợ giúp trẻ em;
 • Nguồn tài chính bảo đảm chi phí cho các hoạt động trợ giúp trẻ em.

2/ Hồ sơ xin phép thành lập cơ sở trợ giúp trẻ em

 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân muốn thành lập cơ sở trợ giúp trẻ em phải có giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • Hồ sơ xin phép thành lập cơ sở trợ giúp trẻ em gồm có:
  • Đơn xin thành lập cơ sở trợ giúp trẻ em;
  • Đề án thành lập cơ sở trợ giúp trẻ em;
  • Giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm đủ điều kiện thành lập cơ sở trợ giúp trẻ
  • Dự thảo quy chế hoạt động của cơ sở trợ giúp trẻ em;
  • Sơ yếu lý lịch của người đứng ra thành lập cơ sở trợ giúp trẻ em;
  • Ý kiến đồng ý của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở trợ giúp trẻ em đặt trụ sở hoạt động.
 • Khi thay đổi tên gọi, địa chỉ đặt trụ sở, chủ sở hữu, nội dung hoạt động của cơ sở trợ giúp trẻ em thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đã thành lập cơ sở đó phải làm thủ tục đổi giấy phép hoạt động.

3/ Thời hạn cho phép thành lập cơ sở trợ giúp trẻ em

 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ xin phép thành lập cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép phải giải quyết; trường hợp từ chối thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản.
 • Cơ sở trợ giúp trẻ em chỉ được hoạt động theo đúng nội dung ghi trong giấy phép hoạt động.

4/ Thẩm quyền thành lập cơ sở trợ giúp trẻ em

 • Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập cơ sở trợ giúp trẻ em thuộc quyền quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 • Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập cơ sở trợ giúp trẻ em thuộc quyền quản lý của cấp tỉnh;
 • Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định thành lập cơ sở trợ giúp trẻ em thuộc quyền quản lý của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

     Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7 : 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn.Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

      Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người.

      Trân trọng ./.

Liên kết ngoài tham khảo: