Thẩm tra lý lịch kết hôn với Công an

Thẩm tra lý lịch kết hôn với Công an: người bạn đời của chiến sĩ Công an phải kê khai lý lịch. Trong lý lịch phải khai cả ba đời; quá trình hoạt động của...

THẨM TRA LÝ LỊCH KẾT HÔN VỚI CÔNG AN

Kiến thức của bạn:

    Thẩm tra lý lịch kết hôn với Công an

Kiến thức  của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn

    Khoản 5, Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

…5. Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn..

1. Điều kiện để kết hôn với công an

    Nếu muốn kết hôn với người làm trong ngành công an cần phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8, Luật hôn nhân gia đình năm 2014 và một số điều kiện đặc thù của ngành công an.

    Cụ thể, điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về điều kiện kết hôn như sau:

“1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

    Ngoài những điều kiện theo quy định trên thì khi kết hôn với những người làm trong ngành Công an thì phải tuân theo các điều kiện đặc thù của ngành Công an bao gồm:

  • Gia đình làm tay sai cho chế độ phong kiến, Nguy quân, Ngụy quyền
  • Bố mẹ hoặc bản thân có tiền án hoặc đang chấp hành án phạt tù.
  • Gia đình hoặc bản thân theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành…
  • Gia đình hoặc bản thân là người dân tộc Hoa.
  • Bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (kể cả đã nhập tịch)
Thẩm tra lý lịch kết hôn với Công an

Thẩm tra lý lịch kết hôn với Công an

2. Thẩm tra lý lịch kết hôn với Công an

    Theo quy định tại Luật Hôn nhân gia đình thì những người có họ trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra gồm cha mẹ là đời thứ nhất; anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba.

    Đối với người hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù (an ninh quốc phòng, công an…) thì yêu cầu kết hôn quy định chặt chẽ hơn. Theo Quyết định số 1275/2007/QĐ-BCA ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân như sau:

    Trước khi kết hôn chiến sỹ công an phải làm đơn tìm hiểu để kết hôn trong thời gian từ 03 đến 06 tháng tùy vào mức độ tình cảm của hai bên. Sau đó, chiến sỹ làm đơn xin kết hôn gồm 02 đơn, gửi thủ trưởng đơn vị và gửi phòng tổ chức cán bộ. Đồng thời người bạn đời của chiến sĩ Công an phải kê khai lý lịch. Trong lý lịch phải khai cả ba đời; quá trình hoạt động của ba đời trước và sau năm 1975; có ai theo “chế độ cũ” không? Có thân nhân xuất cảnh không? Có theo tôn giáo nào không?…

    Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm thẩm tra, xác minh người bạn đời và tất cả những người thân trong gia đình tại nơi sinh sống và nơi làm việc. Thời gian thẩm tra, xác minh từ 2 đến 4 tháng. nếu không có gì trở ngại thì Phòng Tổ chức cán bộ sẽ gửi Thông báo cho phép xây dựng gia đình đến đơn vị công tác, lúc đó các bên mới tiến hành đăng ký kết hôn và tổ chức cưới.

    Trường hợp lý lịch, nhân thân của người bạn đời không phù hợp  thì bản thân cán bộ, chiến sĩ phải chọn lựa một trong hai “con đường”, hoặc “tình yêu”, hoặc “sự nghiệp”.

    Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi cung cấp nêu trên sẽ giúp cho quý khách hiểu được phần nào quy định của pháp luật về việc thẩm tra lý lịch kết hôn với Công an. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hôn nhân miễn phí 24/7: 1900 6500  để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng /./.               

Liên kết tham khảo: