Thẩm quyền các cấp quản lý bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp

Thẩm quyền các cấp quản lý bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp: Căn cứ theo điều 3 Quyết định 595/2017 quy định về thẩm quyền các cấp...

THẨM QUYỀN CÁC CẤP QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Kiến thức của bạn:

    Thẩm quyền các cấp quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Câu trả lời của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn :

     Theo Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì:

” Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.”

    Căn cứ theo điều 3 Quyết định 595/2017 quy định về thẩm quyền các cấp quản lý bảo hiểm xã hội:

   1. Thẩm quyền các cấp quản lý bảo hiểm xã hội về thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

    Thứ nhất, thẩm quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội huyện:

 • Thu tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của đơn vị đóng trụ sở trên địa bàn huyện theo phân cấp của BHXH tỉnh.
 • Giải quyết các trường hợp truy thu hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đơn vị, người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN do BHXH huyện trực tiếp thu.
 • Thu tiền hỗ trợ mức đóng BHYT, hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện của ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.
 • Thu tiền đóng BHXH tự nguyện; thu tiền đóng BHYT của người tham gia BHYT cư trú trên địa bàn huyện.
 • Thu tiền đóng BHYT của đối tượng do ngân sách nhà nước đóng; ghi thu tiền đóng BHYT của đối tượng do quỹ BHXH, quỹ BHTN đảm bảo, ngân sách trung ương hỗ trợ học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục do Bộ, cơ quan Trung ương quản lý theo phân cấp của BHXH tỉnh.

    Thứ hai, thẩm quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh:

 • Thu tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của các đơn vị chưa phân cấp cho BHXH huyện.
 • Giải quyết các trường hợp truy thu, hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đơn vị, người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN do BHXH tỉnh trực tiếp thu.
 • Thu tiền hỗ trợ mức đóng BHYT, hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện của ngân sách nhà nước.
 • Thu tiền đóng BHYT của đối tượng do ngân sách nhà nước đóng; ghi thu tiền đóng BHYT của đối tượng do quỹ BHXH, quỹ BHTN đảm bảo, ngân sách trung ương hỗ trợ học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục do Bộ, cơ quan Trung ương quản lý.

    Thứ ba, thẩm quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam:

 • Thu tiền của ngân sách trung ương đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT, tiền hỗ trợ quỹ BHTN.
 • Thu tiền của ngân sách trung ương đóng BHXH cho người có thời gian công tác trước năm 1995.
thẩm quyền các cấp quản lý bảo hiểm xã hội

Thẩm quyền các cấp quản lý bảo hiểm xã hội

    2. Thẩm quyền các cấp quản lý bảo hiểm xã hội về cấp, ghi và xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội.

    Thứ nhất, thẩm quyền cơ quan bảo hiểm xã hội huyện:

 • Cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, xác nhận sổ BHXH và ghi thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp, ghi thời gian đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người tham gia tại đơn vị do BHXH huyện trực tiếp thu, người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN.
 • Chuyển BHXH tỉnh: Hồ sơ đề nghị cộng nối thời gian không phải đóng BHXH và điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thời gian trước ngày 01/01/1995 (trừ trường hợp phân cấp cho BHXH huyện).

    Thứ hai, thẩm quyền cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh:

 • Cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, xác nhận sổ BHXH và ghi thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp, ghi thời gian đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người tham gia tại đơn vị do BHXH tỉnh trực tiếp thu, người đã hưởng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN.
 • Thẩm định hồ sơ đề nghị cộng nối thời gian không phải đóng BHXH và điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thời gian trước ngày 01/01/1995.

    3. Thẩm quyền các cấp quản lý bảo hiểm xã hội về Cấp thẻ bảo hiểm y tế.

     Thứ nhất, thẩm quyền cơ quan bảo hiểm xã hội huyện:

      Cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT do BHXH huyện thu.

     Thứ hai, thẩm quyền cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh:

      Cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT tại các đơn vị do BHXH tỉnh trực tiếp thu và người hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tỉnh.

     Cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương để phân cấp thu cho BHXH huyện, đến hết năm 2017 phân cấp tối thiểu 90% tổng số đơn vị quản lý.

     Bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Quyền và nghĩa vụ của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

     Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định của pháp luật hiện hành

   Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo