Tài sản được bảo hiểm thuộc về ai sau khi công ty bảo hiểm đã bồi thường thiệt hại.

Tài sản được bảo hiểm thuộc về ai sau khi công ty bảo hiểm đã bồi thường thiệt hại.Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Tài sản được bảo hiểm thuộc về ai2 Nội dung tư vấn tài sản bảo được bảo hiểm thuộc về ai:2.1 1. Đối tượng của hợp đồng […]

Tài sản được bảo hiểm thuộc về ai sau khi công ty bảo hiểm đã bồi thường thiệt hại.
Đánh giá bài viết

Tài sản được bảo hiểm thuộc về ai

Câu hỏi của bạn:

Bên mình có mua một lô máy móc thiết bị và đã mua bảo hiểm cho toàn bộ số thiết bị này.Khi xảy ra thiên tai, lũ lụt thì chúng tôi có giải quyết trên tòa và tòa yêu cầu công ty bảo hiểm chi trả tổn thất cho công ty chúng tôi.Đã 5 năm kể từ ngày công ty bảo hiểm bồi thường cho chúng tôi, tôi có yêu cầu bên công ty bảo hiểm đến nhận lại số tài sản này nhưng họ không nhận cũng như không có công văn trả lời vậy cho tôi hỏi tài sản này hiện giờ thuộc về ai, có đương nhiên thuộc sở hữu của tôi không?

Câu trả lời của luật sư:

Cơ sở pháp lý:  

Nội dung tư vấn tài sản bảo được bảo hiểm thuộc về ai:

1. Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản

     Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản là tài sản, bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản.

2. Số tiền bảo hiểm

     Số tiền bảo hiểm là số tiền mà bên mua bảo hiểm yêu cầu bảo hiểm cho tài sản đó.

Tài sản được bảo hiểm thuộc về ai

3. Tài sản được bảo hiểm thuộc về ai

     Căn cứ vào nội dung của hợp đồng mà chị đã ký kết với công ty bảo hiểm nếu như không có quy định nào khác về phương thức xử lý tài sản sau khi đã được bồi thường thì có thể căn cứ vào quy định sau đây.

Căn cứ Điều 47 Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi năm 2010 về hình thức bồi thường có quy định:

“Điều 47. Hình thức bồi thường

1.Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thoả thuận một trong các hình thức bồi thường sau đây:

a) Sửa chữa tài sản bị thiệt hại;

b) Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác;

c) Trả tiền bồi thường.

2.Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không thoả thuận được về hình thức bồi thường thì việc bồi thường sẽ được thực hiện bằng tiền.

3.Trong trường hợp bồi thường theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền thu hồi tài sản bị thiệt hại sau khi đã thay thế hoặc bồi thường toàn bộ theo giá thị trường của tài sản.”

Như vậy trường hợp của bạn có thể có những cách giải quyết sau:

     +Trường hợp 1: Công ty bảo hiểm sửa chữa tài sản bị thiệt hại: Tài sản vẫn thuộc quyền sở hữu của công ty bạn.

     +Trường hợp 2: Công ty bảo hiểm chi trả một phần thiệt hại : Tài sản vẫn thuộc quyền sở hữu của công ty bạn.

     +Trường hợp 3: Nếu công ty bảo hiểm đã thanh toán cho bên bạn bằng hình thức thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác hoặc chi trả cho bên bạn số tiền bồi thường bằng toàn bộ giá trị của tài sản theo giá thị trường thì bên bảo hiểm có quyền thu hồi lại tài sản. Nếu công ty bảo hiểm từ chối quyền này thì quyền sở hữu tài sản vẫn thuộc về công ty bạn.

     Trường hợp của bạn phía công ty bảo hiểm đã bồi thường cho bạn thì bạn có thể dựa vào quy định trên để xác định tài sản đó còn thuộc sở hữu của mình hay không.Nếu như công ty bảo hiểm từ chối nhận tài sản thì chị có thể yêu cầu họ lập thành văn bản để đảm bảo quyền lợi của mình khi tranh chấp xảy ra sau này.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn về vấn đề tài sản được bảo hiểm thuộc về ai sau khi công ty bảo hiểm đã bồi thường thiệt hại quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.