Tải mẫu thông báo về việc người lao động bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp

Tải mẫu thông báo về việc người lao động bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp: Căn cứ theo Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ....

MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG BỆNH NGHỀ NGHIỆP

    Căn cứ theo Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cụ thể tại phụ lục số 03 quy định về mẫu thông báo về việc người lao động bị tai nạn lao động bênh nghề nghiệp.

TÊN DOANH NGHIỆP (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:    /TB-(2)

…(3), ngày….. tháng…..năm 20…

 

THÔNG BÁO

Về việc người lao động …(4)…

Kính gửi:……….(5)…………………………………………

…..(1)… thông báo:

Ông/bà: …..(6)………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..

Bị …(4)… trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp, với tình hình sức khỏe như sau: ……(7)……….Hiện đang điều trị tại …(8)…(nếu có).

Xin thông báo để …(5)… được biết.

Chi tiết xin liên hệ với ông/bà …… địa chỉ ……. số điện thoại…../.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT,….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

mẫu thông báo về việc người lao động bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp

Mẫu thông báo về việc người lao động bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp

   2. Hướng dẫn viết mẫu thông báo về việc người lao động bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp

(1) Tên doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức nơi người lao động bị tai nạn hoặc được xác định bị bệnh nghề nghiệp.

(2) Tên viết tắt của doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức nơi người lao động bị tai nạn hoặc được xác định bị bệnh nghề nghiệp.

(3) Địa danh nơi đặt trụ sở hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức gửi văn bản.

(4) Bị tai nạn lao động hoặc bị bệnh nghề nghiệp.

(5) Tên người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại mà người lao động đã giao kết.

(6) Họ và tên người lao động bị tai nạn lao động hoặc bị bệnh nghề nghiệp.

(7) Ghi rõ tình hình sức khỏe của người lao động.

(8) Tên cơ sở y tế nơi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp điều trị.

Bạn có thể tải mẫu thông báo về việc người lao động bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp tại:

>>>>> Mẫu văn báo thông báo về việc người lao động bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp

     Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo