Tải mẫu quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự

Tải mẫu quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ

1. Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự được ban hành khi nào?

     Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự là văn bản được dùng trong trường hợp vợ chồng thỏa thuận đồng ý ly hôn, đã thống nhất giải quyết được các vấn đề về tài sản, về con chung, về nợ chung và yêu cầu Tòa án công nhận sự thỏa thuận đó.

2. Tải mẫu quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự

     Mẫu số 40-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 

   TOÀ ÁN NHÂN DÂN……(1)               Số:…../…../QĐST-HNGĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

…., ngày…… tháng …… năm ……

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

VÀ SỰ THOẢ THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ

Căn cứ  hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số…………………./………………./TLST/HNGĐ ngày…..tháng….năm……, giữa(2):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Căn cứ vào Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ vào các điều 55,…..  của Luật hôn nhân và gia đình;

Căn cứ vào biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày…..tháng……năm …..

XÉT THẤY:

Việc thuận tình ly hôn và thoả thuận của các đương sự được ghi trong biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày…. tháng….. năm ……. là hoàn toàn tự nguyện và không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa (3)………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

2. Công nhận sự thoả thuận của các đương sự cụ thể như sau:(4) ………….

………………………………………………………………………………………………….

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

 

Nơi nhận:

– Đương sự;

– Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;

– Cơ quan đã thực hiện việc đăng kết hôn;

–   Lưu hồ sơ vụ án.

Thẩm phán

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự

3. Hướng dẫn sử dụng mẫu quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự

(1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) Ghi họ tên, địa chỉ của đương sự. Tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên.

(3) Ghi họ tên của đương sự ly hôn.

(4) Ghi đầy đủ lần lượt các thoả thuận của các đương sự về từng vấn đề phải giải quyết trong vụ án đã được thể hiện trong biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành (kể cả án phí).

     >>>  Tải mẫu quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự như: thủ tục ly hôn thuận tình, hồ sơ ly hôn thuận tình, thời gian giải quyết ly hôn thuận tình… và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về mẫu quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự và các vấn đề có liên quan về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết tham khảo: