Tải mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻ

Tải mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻ được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 15/2016/TT-BXD, cụ thể:

1. Mẫu giấy phép xây dựng được quy định tại đâu?

     Mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻ được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, kể từ ngày 15/8/2021, Thông tư này đã hết hiệu lực. Do đó, biểu mẫu này hiện tại đã không còn được áp dụng.

2. Nội dung biểu mẫu

Cơ quan cấp GPXD…

               ——-

                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                        —————

 

                      ………., ngày …… tháng ….. năm ….

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số:       /GPXD

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ)

1. Cấp cho:…………………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..

– Số nhà: ……………………….… Đường…………………………….. Phường (xã): …………………………….

Quận (huyện)……………………………………………….. Tỉnh, thành phố: ………………………………………..

2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình)………………………………………………………..

– Theo thiết kế: ………………………………………………………………………………………………………….

– Do: …………………………………………………………………………………………………………………..lập

– Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): ……………………………………………..………………………..

+ Cốt nền xây dựng công trình: ……………………………………………………………..………………….

+ Mật độ xây dựng: ……………….….., hệ số sử dụng đất: …………………..……………………………

+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: …………………………………………………………………….

+ Màu sắc công trình (nếu có): ………………………………………………………………….…………………

+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): …………….m2

+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng) …………..…m2

+ Chiều cao công trình: ………..m; số tầng ………….

Đối với khu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt thì bổ sung những nội dung theo quy định của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc.

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:……………………………..

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; Quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Nơi nhận:

– Chủ đầu tư;

– Lưu VT, …..

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
                  (Ký tên, đóng dấu)

giấy phép xây dựng

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn:………………………………………………………………………………..

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:……………………………………………………………………….

 

 

                                       ……….,ngày ……. tháng …… năm ……
                             Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
                                                    (Ký tên, đóng dấu)

>>> Tải mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻ

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về giấy phép xây dựng:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về lý lịch tư pháp là gì và các vấn đề có liên quan về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.