Tải mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương

 

TÊN DOANH NGHIỆP

——

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số:       /…

                             …………., ngày…… tháng……. năm 20…

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ

                      Kính gửi: ……………………………………………………………………………………..(1)

1. Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………………..;

2. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………….Điện thoại:……………………………… Fax:……………………..;

3. Địa điểm sản xuất:………………………………Điện thoại………………………………..Fax………………………;

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số………..do…………………………….cấp ngày……. tháng……. năm…..

5. Đề nghị .……(1) xem xét cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, cụ thể như sau:

– Loại nguyên liệu thuốc lá:…………………………………………………………(2)

– Năng lực chế biến:………………………………………(3) tấn nguyên liệu/năm

…….(4) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 27/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai ….(4) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên và đóng dấu)

 

mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép

(2): Ghi cụ thể các loại nguyên liệu thuốc lá chế biến (ví dụ: sợi thuốc lá, thuốc lá tấm, lá tách cọng…)

(3):Công suất thiết kế đồng bộ của dây chuyền thiết bị chế biến nguyên liệu thuốc lá.

(4): Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép.

>>> Tải mẫu đơn đề nghị về việc cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

     Trên đây là mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

     Liên kết tham khảo: