Tải mẫu biên bản xác minh về thân nhân hưởng chế độ tử tuất

Tải mẫu biên bản xác minh về thân nhân hưởng chế độ tử tuất được quy định tại phụ lục kèm theo Thông tư 136/2020/TT-BQP

1. Mẫu biên bản xác minh về thân nhân hưởng chế độ tử tuất được quy định ở đâu?

     Mẫu biên bản xác minh về thân nhân hưởng chế độ tử tuất là mẫu số 09B-HBQP quy định tại Thông tư 181/2016/TT-BQP. Tuy nhiên, kể từ ngày 12/12/2020 Thông tư này đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư 136/2020/TT-BQP. Do đó, biểu mẫu này hiện đã được thay thế bằng biểu mẫu bản xác nhận của thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mẫu số 09B-HBQP quy định tại Thông tư 136/2020/TT-BQP.

2. Nội dung bản xác nhận của thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

BẢN XÁC NHẬN CỦA THÂN NHÂN HƯỞNG TRỢ CẤP TUẤT HẰNG THÁNG

(Trường hợp thân nhân là vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp, bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ hoặc bố mẹ chồng, người nuôi dưỡng hợp pháp mà người chết khi còn sống có trách nhiệm nuôi dưỡng đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng nhưng không cư trú cùng địa phương với người đứng tên khai mẫu 09A-HBQP)

Kính gửi: ……………(1)………………………………

Họ và tên tôi là ……………………. sinh ngày ……/……./………………………..

Nghề nghiệp …………………. Mức thu nhập hằng tháng …………………….đồng.

Từ nguồn thu nhập …………………(2)………………………………………………

Địa chỉ nơi cư trú, số điện thoại (chi tiết số nhà, phố, tổ, thôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố; ghi số điện thoại di động): ………………………………..

Là ………..(3)…………………….của đồng chí ………………………………………

Mã số BHXH (số sổ BHXH)………… ……… chết ngày ………/……/……………

Đơn vị công tác trước khi chết: …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

Căn cứ quy định tại Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH 13 ngày 20 tháng 11 năm 2014. Tôi là thân nhân mà khi còn sống đồng chí ……………………….. có trách nhiệm nuôi dưỡng, đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng nhưng không cư trú cùng địa phương với người đứng tên khai tờ khai của thân nhân (mẫu 09A-HBQP).

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai hoặc có khiếu kiện về sau tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

…………, ngày …… tháng …… năm …..
XÁC NHẬN UBND ……(1)…………
(Ký, đóng dấu)

……….., ngày …. tháng ….. năm …..
NGƯỜI KÊ KHAI
(Ký hoặc điểm chỉ ghi rõ họ tên)

>>>> Tải biên bản xác minh về thân nhân hưởng chế độ tử tuất

biên bản xác minh về thân nhân hưởng chế độ tử tuất

3. Hướng dẫn ghi mẫu bản xác nhận của thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

(1) UBND xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố nơi cư trú;

(2) Ghi rõ mức thu nhập thực tế hiện có từ nguồn thu nhập như làm ruộng hoặc chăn nuôi hoặc trồng trọt hoặc tiền lương hoặc lương hưu hoặc loại trợ cấp tuất, TNLĐ, BNN hoặc các nguồn thu nhập cụ thể khác; hoặc trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

(3) Vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp, bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ hoặc bố mẹ chồng, người nuôi dưỡng hợp pháp;

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về biên bản xác minh về thân nhân hưởng chế độ tử tuất:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về biên bản xác minh về thân nhân hưởng chế độ tử tuất mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết tham khảo