Tải mẫu biên bản niêm phong hoặc mở niêm phong hồ sơ tài liệu

Tải mẫu biên bản niêm phong hoặc mở niêm phong hồ sơ tài liệu: Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành....

NIÊM PHONG HOẶC MỞ NIÊM PHONG HỒ SƠ TÀI LIỆU

    Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể mẫu niêm phong hoặc mở niêm phong hồ sơ tài liệu được quy định tại mẫu 06/ BB-TT:

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
TÊN ĐOÀN THANH TRA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

 

BIÊN BẢN

Niêm phong hoặc mở niêm phong hồ sơ tài liệu

Căn cứ Quyết định số … ngày ……/……/………của…………………….. 1 về việc niêm phong/mở niêm phong tài liệu,

Vào hồi …..giờ….. ngày ……/……/……… , tại…………………………………………………………2

Chúng tôi gồm:

1. Đại diện Đoàn thanh tra:

– Ông (bà)……………………………………………………………chức vụ…………………………………..

– Ông (bà)……………………………………………………………chức vụ…………………………………..

2. Đại diện …………………………………………………………………………………………………………

– Ông (bà)……………………………………………………………chức vụ…………………………………..

– Ông (bà)……………………………………………………………chức vụ…………………………………..

Tiến hành niêm phong các tài liệu sau…….3 (Có danh mục kèm theo).

hoặc: Tiến hành mở tài liệu đã được niêm phong ngày ……/……/………, ………………(Có danh mục kèm theo).

Tài liệu sau khi niêm phong được giao cho……………………..4 quản lý.

Việc niêm phong (hoặc mở niêm phong) tài liệu hoàn thành hồi……….giờ ……. ngày ……/……/…

Biên bản niêm phong/mở niêm phong này đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành………bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

 

…………………………5
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Đại diện Đoàn thanh tra
(Ký, ghi rõ họ tên)

…………………………4
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ghi biên bản
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi mẫu niêm phong hoặc mở niêm phong hồ sơ tài liệu

1 Trưởng đoàn thanh tra.

2 Địa điểm thực hiện việc niêm phong (hoặc mở niêm phong) tài liệu.

3 Tài liệu bị niêm phong (hoặc mở niêm phong).

4 Cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao quản lý tài liệu niêm phong.

5 Cơ quan, đơn vị, cá nhân có tài liệu bị niêm phong.

niêm phong hoặc mở niêm phong hồ sơ tài liệu

Niêm phong hoặc mở niêm phong hồ sơ tài liệu

MỤC LỤC HỒ 

(Kèm theo biên bản niêm phong mở niêm phong tài liệu ngày ……/……/……… )

STT

Thời gian ban hành

Tên tài liệu

Hình thức văn bản

Số trang

Ghi chú

 

Đại diện Đoàn thanh tra
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện cơ quan, đơn vị 
hoặc cá nhân có tài liệu bị niêm phong
(Ký, ghi rõ họ tên)

     Bạn có thể tải mẫu niêm phong hoặc mở niêm phong hồ sơ tài liệu tại:

     >>>>> Mẫu niêm phong hoặc (mở niêm phong) hồ sơ tài liệu

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu biên bản niêm phong hoặc mở niêm phong hồ sơ tài liệu:

Tư vấn qua điện thoại: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu biên bản niêm phong hoặc mở niêm phong hồ sơ tài liệu hoặc các vấn đề khác liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cư thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.

 Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Liên kết tham khảo