Tải mẫu biên bản định giá tài sản

Tải mẫu biên bản định giá tài sản: hướng dẫn sử dụng (1) Ghi địa điểm nơi tiến hành định giá tài sản. (2) Ghi loại tranh chấp của vụ việc...

TẢI MẪU BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

      Biên bản định giá tài sản là loại văn bản sử dụng để ghi nhận sự việc đánh giá, xác định giá trị của một tài sản nhất định. Thông thường mẫu biên bản này được lập bởi hội đồng định giá tài sản. Hiện nay việc định giá tài sản trong tố tụng dân sự được quy định tại  Mẫu số 10-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao). Nội dung mẫu biên bản định giá tài sản được thể hiện như sau.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                     BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

 

Hồi……giờ……..phút, ngày………..tháng………năm……,tại (1)……………………………………………………………..

Hội đồng định giá theo Quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng

định giá tài sản số…..ngày…….tháng…….năm……của Tòa án nhân dân……….,

gồm có:

1) Ông (Bà) ………………………………… chức vụ …………………………………

công tác tại ………………………………………………………. là Chủ tịch Hội đồng.

2) Ông (Bà) ……………………………….. chức vụ ………………………………….

công tác tại ……………………………………………………..là thành viên Hội đồng.

3) Ông (Bà) ………………………………..chức vụ……………………………………

công tác tại ………………………………………………..là thành viên Hội đồng.

4) Ông (Bà) ………………………………….chức vụ …………………………………

công tác tại ……………………………………………………..là thành viên Hội đồng.

5) Ông (Bà) …………………………………..chức vụ ………………………………..

công tác tại ……………………………………………………. là thành viên Hội đồng.

Tiến hành định giá tài sản có liên quan trong vụ việc về (2)………………….

giữa:

Nguyên đơn:………………………………………………………(có mặt)

Bị đơn:…………………………………………………………….(có mặt)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:…………………………..(có mặt)

Chứng kiến việc định giá: Đại diện Ủy ban nhân dân………………………… ông (bà)……………………………………..chức vụ……………………………….(nếu có)

Thư ký ghi biên bản: Ông (bà)…………………………..-Thư ký Tòa án……..

Tài sản định giá:(3)………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

Ý kiến của các thành viên của Hội đồng định giá tài sản:(4) ………………..

………………………………………………………………………………

Ý kiến của các đương sự trong vụ việc dân sự:(5) ………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Kết quả biểu quyết của Hội đồng định giá tài sản về giá trị của tài sản:..

………………………………………………………………………………………………….

Những lưu ý khác (nếu có)…………………………………………………

Việc định giá tài sản kết thúc vào hồi …….. giờ……. phút cùng ngày.

Biên bản định giá đã được đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe.

  THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

     (Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

ĐƯƠNG SỰ

(Ký tên, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 biên bản định giá tài sản

      Hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản định giá tài sản:

(1) Ghi địa điểm nơi tiến hành định giá tài sản.

(2) Ghi loại tranh chấp của vụ việc có tài sản tiến hành định giá (ví dụ: tranh chấp quyền sử dụng đất).

(3) Ghi theo thứ tự từng loại, từng phần tài sản được định giá, giá trị của tài sản được định giá, ghi rõ tài sản còn mới hay đã qua sử dụng, thời điểm và địa điểm cần định giá, các đặc điểm khác của tài sản có ảnh hưởng đến giá trị của tài sản.

(4) Ghi rõ các ý kiến khác nhau về giá trị của từng loại, từng phần tài sản được định giá.

(5) Ghi rõ ý kiến của từng đương sự.

>>>Tải mẫu biên bản định giá tài sản

      Liên kết tham khảo:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về biên bản định giá tài sản

Tư vấn qua điện thoại: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về biên bản định giá tài sản hoặc các vấn đề khác liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cư thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

      Luật toàn quốc xin chân thành cảm ơn.