Tải mẫu báo cáo thu thập thông tin tài liệu phân tích dữ liệu để xác định nội dung cuộc thanh tra

Tải mẫu báo cáo thu thập thông tin tài liệu phân tích dữ liệu để xác định nội dung cuộc thanh tra: Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định.....

  MẪU BÁO CÁO THU THẬP THÔNG TIN TÀI LIỆU PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỂ XÁC MINH NỘI DUNG CUỘC THANH TRA  

    Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể mẫu báo cáo thu thập thông tin tài liệu phân tích dữ liệu để xác định nội dung cuộc thanh tra.

Báo cáo thu thập thông tin tài liệu

Báo cáo thu thập thông tin tài liệu

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
PHÒNG ……….
——-

 

 

BÁO CÁO THU THẬP THÔNG TIN TÀI LIỆU;

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỂ XÁC ĐỊNH NỘI DUNG CUỘC THANH TRA

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Người phân tích:

Họ và tên………………………………………………………………………………Chức vụ:…………………

Phòng:………………………………………………………………………………………………………………….

2. Đối tượng thanh tra:

– Tên:……………………………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………….

– Ngành nghề kinh doanh chính: ……………………………………………………………………………..

II. KẾT QUẢ THU THẬP THÔNG TIN

– Văn bản quy phạm pháp luật thu thập được.

– Nêu rõ từng loại thông tin, hồ sơ, số liệu, dữ liệu thu thập được, nguồn thông tin.

III. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ

– Tình hình chấp hành quy định và các vi phạm trong các năm gần nhất.

– Thông tin thu thập được ngoài cơ quan BHXH.

– Phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo, dữ liệu.

– Phân tích mức độ tuân thủ quy định thu, nộp (nếu có).

– Nêu cụ thể những vấn đề nổi cộm, khả năng, lĩnh vực có sai phạm…

IV. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG CẦN THANH TRA:

– Nội dung, lĩnh vực cần thanh tra; trọng tâm, trọng điểm thanh tra; Nơi, người sẽ tiến hành thanh tra, xác minh;…

– Các nội dung khác (nếu có).


NGƯỜI PHÂN TÍCH

(ký và ghi rõ họ tên)

……….., ngày…… tháng …… năm ……
LÃNH ĐẠO PHÒNG
(ký và ghi rõ họ tên)

     Bạn có thể tải mẫu báo cáo thu thập thông tin tài liệu phân tích dữ liệu để xác định nội dung cuộc thanh tra tại:

     >>>>> Mẫu báo cáo thu thập thông tin, tài liệu phân tích dữ liệu để xác định nội dung cuộc thanh tra

      Để được tư vấn vấn chi tiết về báo cáo thu thập thông tin tài liệu, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết tham khảo