So sánh tội loạn luân và các trường hợp phạm tội có tính chất loạn luân

So sánh tội loạn luân và các trường hợp phạm tội có tính chất loạn luânĐánh giá bài viết       SO SÁNH TỘI LOẠN LUÂN VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP PHẠM TỘI CÓ TÍNH CHẤT LOẠN LUÂN   Kiến thức của bạn:       So sánh tội loạn luân và các trường hợp phạm […]

So sánh tội loạn luân và các trường hợp phạm tội có tính chất loạn luân
Đánh giá bài viết

      SO SÁNH TỘI LOẠN LUÂN VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP PHẠM TỘI CÓ TÍNH CHẤT LOẠN LUÂN 

 Kiến thức của bạn:

      So sánh tội loạn luân và các trường hợp phạm tội có tính chất loạn luân 

Kiến thức của luật sư:

       Căn cứ pháp lý:

 Nội dung tư vấn về so sánh tội loạn luân và các trường hợp phạm tội có tính chất loạn luân.

       Căn cứ theo Bộ luật hình sự 1999 có quy định về tội loạn luân và các trường hơp phạm tội có tính chất loạn luân. Cụ thể theo điều 150 quy định:

       Điều 150: Tội loạn luân 

       ” Người nào giao cấu với người cùng dòng máu trực hệ, với anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.”

       Các tội có tính chất loạn luân được quy định trong Bộ luật hình sự hiện hành.

  • Tội hiếp dâm có tính chất loạn luân theo điểm e khoản 2 điều 111 BLHS hiện hành.
  • Tội hiếp dâm trẻ em có tính chất loạn luân theo điểm a khoản 2 điều 112 BLHS hiện hành.
  • Tội cưỡng dâm có tính chất loạn luân điểm d khoản 2 điều 113 BLHS BLHS hiện hành.
  • Cưỡng dâm trẻ em có tính chất loạn luân theo điểm a khoản 2 điều 114 BLHS hiện hành.
  • Tội giao cấu trẻ em có tính chất loạn luân theo điểm c khoản 2 điều 115 BLHS hiện hành.

   1. Sự giống nhau giữa tội loạn luân với các trường hợp phạm tội có tính chất loạn luân theo quy định pháp luật hiện hành

  • Cả tội loạn luân và các trường hợp phạm tội có tính chất loạn luân đều có yếu tố loạn luân.

      Loạn luân được hiểu là hành vi giao cấu giữa những người có cùng dòng máu trực hệ  giữa cha mẹ, với con , giữa ông bà với cháu nội, cháu ngoại, giữa anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha.

  • Tội loạn luân và các trường hợp phạm tội có tính chất loạn luân này gây ảnh hưởng đến thuần phong mĩ tục làm đảo lộn các mối quan hệ trong gia đình. Do đó, cần phải được trừng trị một cách nghiêm khắc.
  • Điều kiện về độ tuổi của nạn nhân trong tội loạn luân và các trường hợp phạm tội có tính chất loạn luân là  điều kiện bắt buộc để cấu thành những tội này.
So sánh tội loạn luân và các trường hợp phạm tội có tính chất loạn luân

Tội loạn luân và các trường hợp phạm tội có tính chất loạn luân

   2. Sự khác nhau giữa loạn luân và các trường hợp phạm tội có tính chất loạn luân theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Tội loạn luân

Tội hiếp dâm có tính chất loạn luân

Tội hiếp dâm trẻ em có tính chất loạn luân

Tội cưỡng dâm có tính chất loạn luân

Tội cưỡng dâm trẻ em có tính chất loạn luân

Tội giao cấu trẻ em có tính chất loạn luân

Căn cứ pháp lý

Điều 150

điểm e khoản 2 điều 111 BLHS năm 1999

điểm a khoản 2 điều 112 BLHS năm 1999

 

điểm d khoản 2 điều 113 BLHS năm 1999

theo điểm a khoản 2 điều 114

điểm c khoản 2 điều 115 BLHS

Độ tuổi của người bị hại

Đủ 16 tuổi trở lên

Đủ từ 16 tuổi trở lên

 Đủ 13 tuổi đến Dưới 16 tuổi

– Dưới 13 tuổi

Đủ 16 tuổi trở lên

Từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi

Từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

Hành vi thực hiện tội phạm

Hành vi giao cấu có sự đồng ý của cả hai người

Dùng thủ đoạn dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực lợi dụng thủ đoạn không thể tự vệ của nạn nhân ( những người có dòng  máu trực hệ ) hoặc dùng thủ đoạn khác giao cấu trái ý muốn nạn nhân

Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác giao cấu trái ý muốn với người trực hệ dưới 16 tuổi.

-Người phạm tội giao cấu với trẻ dưới 13 tuổi có cùng dòng máu trực hệ với mình thì dù đứa trẻ có đồng ý hay không đồng ý cũng thuộc tội phạm này.

Người phạm tội dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc đang trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu dù biết rõ người đó cùng dòng máu trực hệ với mình.

Ví dụ: dụ dỗ, đe dọa, hứa hẹn…

Người phạm tội thực hiện hành vi dùng mọi thủ đoạn khiến người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi có cùng dòng máu trực hệ với mình trong mối quan hệ lệ thuộc hoặc quẫn bách phải giao cấu với mình.

Là hành vi một người đã thành niên( 18 tuổi trở lên ) giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi mà không trái ý muốn của người bị giao cấu.

Hình phạt

Khung cơ bản: phạt tù từ sáu tháng đến năm năm

              Tình tiết định khung tặng nặng hình phạt. Phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

 

 

Tình tiết định khung tăng nặng hình phạt. Phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm.

Tình tiết định khung tăng nặng hình phạt. Phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Tình tiết định khung tăng nặng hình phạt. Phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

Tình tiết định khung tăng nặng hình phạt. Phạt tù từ ba năm đến mười năm.

      Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết:

      Để được tư vấn chi tiết về Tội loạn luân và các trường hợp phạm tội có tính chất loạn luân, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.