Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

  QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ VIỆC GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ Kiến thức của bạn:       Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Bộ […]

 

QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ VIỆC GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ

Kiến thức của bạn: 

     Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn: Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

     Theo quy định của BLTTHS 2015, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác; tin báo về tội phạm; kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra; cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải kiểm tra; xác minh và ra một trong các quyết định: Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định không khởi tố vụ án hình sự; Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Trong đó quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác là một quyết định mới được quy định trong BLTTHS 2015.

    Bởi BLTTHS năm 2003; khi kết thúc thời hạn giải quyết; Cơ quan điều tra chỉ có một trong hai lựa chọn là ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc là ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Vậy quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác được quy định trong BLTTHS 2015 được hiểu như thế nào?

     BLTTHS 2015 quy định về quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác; tin báo về tội phạm; kiến nghị khởi tố như sau:

Điều 148. Tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

     “1. Hết thời hạn quy định tại Điều 147 của Bộ luật này, cơ quan có thẩm quyền giải quyết quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố khi thuộc một trong các trường hợp:

a) Đã trưng cầu giám định; yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp nhưng chưa có kết quả;

b) Đã yêu cầu cơ quan; tổ chức; cá nhân cung cấp tài liệu; đồ vật quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án nhưng chưa có kết quả.

     2. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác; tin báo về tội phạm; kiến nghị khởi tố; Cơ quan điều tra; cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải gửi quyết định tạm đình chỉ kèm theo tài liệu liên quan đến Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền để kiểm sát và gửi quyết định tạm đình chỉ đó cho cơ quan; tổ chức; cá nhân đã tố giác; báo tin về tội phạm; kiến nghị khởi tố.

     Trường hợp quyết định tạm đình chỉ không có căn cứ thì Viện kiểm sát ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ để tiếp tục giải quyết. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ, Viện kiểm sát phải gửi quyết định đó cho Cơ quan điều tra; cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; cơ quan; tổ chức; cá nhân đã tố giác; báo tin về tội phạm; kiến nghị khởi tố. Thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; kiến nghị khởi tố tiếp không quá 01 tháng kể từ ngày Cơ quan điều tra; cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra nhận được quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ.

     3. Trường hợp tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác; tin báo về tội phạm; kiến nghị khởi tố thì việc giám định, định giá tài sản hoặc tương trợ tư pháp vẫn tiếp tục được tiến hành cho đến khi có kết quả.”

     1. Điều kiện ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 

     Cơ quan có thẩm quyền có thể ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác; tin báo về tội phạm; kiến nghị khởi tố trong hai tình huống sau đây:

     Thứ nhất, đã trưng cầu giám định; yêu cầu định giá tài sản; yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp nhưng chưa có kết quả. 

     Thực tiễn trong quá trình giải quyết vụ án hình sự cho thấy nhiều trường hợp phải chờ kết quả trưng cầu giám định; kết quả tương trợ tư pháp mới có thể xác định sự việc có hay không có dấu hiệu tội phạm để làm căn cứ ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án. Ví dụ: với những vụ án mà kết quả trưng cầu giám định là căn cứ cho việc định tội như (Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe của người khác; tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ; tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác;…)

     Thứ hai, đã yêu cầu cơ quan; tổ chức; cá nhân cung cấp tài liệu; đồ vật quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án nhưng chưa có kết quả.

Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác

Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác

     2. Thủ tục ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 

     Theo quy định của pháp luật, khi ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; thì quyết định này và tài liệu liên quan phải gửi đến Viện kiểm sát trong vòng 24 giờ. Bởi Viện kiểm sát giữ chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Do đó, việc gửi quyết định tạm đình chỉ cho Viện kiểm sát để kiểm sát việc tuân theo pháp luật là hợp lý. Ngoài ra, cơ quan ra quyết định tạm đình chỉ phải gửi quyết định tạm đình chỉ đó cho cơ quan; tổ chức; cá nhân đã tố giác; báo tin về tội phạm; kiến nghị khởi tố.

     Nếu Viện kiểm sát nhận thấy quyết định tạm đình chỉ là không có căn cứ, thì sẽ ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ để tiếp tục giải quyết. Thời gian để tiếp tục giải quyết là 1 tháng kể từ khi cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; cơ quan; tổ chức; cá nhân đã tố giác; báo tin về tội phạm; kiến nghị khởi tố nhận được quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ.

     Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ; Viện kiểm sát phải gửi quyết định đó cho Cơ quan điều tra; cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; cơ quan; tổ chức; cá nhân đã tố giác; báo tin về tội phạm; kiến nghị khởi tố.

     Trong trường hợp tạm đình chỉ thì việc giám định;định giá tài sản hoặc tương trợ tư pháp vẫn tiếp tục được tiến hành cho đến khi có kết quả. Nếu có kết quả giám định, định giá tài sản hay tương trợ tư pháp có nghĩa lý do tạm đình chỉ đã không còn thì Cơ quan điều tra; cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra ra quyết định phục hồi giải quyết tố giác; tin báo về tội phạm; kiến nghị khởi tố theo Điều 149; BLTTHS 2015.

     Trên đây là tư vấn pháp luật của chúng tôi về Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hình sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và để yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn để ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn.

      Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người.

      Trân trọng.

     Liên kết ngoài tham khảo: