Quyết định 7437/QĐ-BCA-A61 năm 2014 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh

Quyết định 7437/QĐ-BCA-A61 năm 2014 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xuất nhập cảnhĐánh giá bài viết QUYẾT ĐỊNH 7437/QĐ-BCA-A61 BỘ CÔNG AN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 7437/QĐ-BCA-A61 Hà Nội, ngày 16 tháng […]

Quyết định 7437/QĐ-BCA-A61 năm 2014 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh
Đánh giá bài viết

QUYẾT ĐỊNH 7437/QĐ-BCA-A61

BỘ CÔNG AN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7437/QĐ-BCA-A61

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT NHẬP CẢNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG AN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/ 2009 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 21/2014/NĐ-CP ngày 25/3/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/3/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I và Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an:

– Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh;

– Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn với Công an cấp tỉnh;

– Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài với Công an cấp xã.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 3. Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
– Lưu: VT, A61(A72), T.120b.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Trần Đại Quang

     Bạn có thể tải Quyết định 7437/QĐ-BCA-A61 tại đây:

     >>> Quyết định 7437/QĐ-BCA-A61 năm 2014 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về quyết định 7437/QĐ-BCA-A61, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./