Quyết định 6300/QĐ-BCA-A61 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ công an

Quyết định 6300/QĐ-BCA-A61 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ công anĐánh giá bài viết QUYẾT ĐỊNH 6300/QĐ-BCA-A61 BỘ CÔNG AN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc […]

Quyết định 6300/QĐ-BCA-A61 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ công an
Đánh giá bài viết

QUYẾT ĐỊNH 6300/QĐ-BCA-A61

BỘ CÔNG AN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6300/QĐ-BCA-A61

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT NHẬP CẢNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG AN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 21/2014/NĐ-CP ngày 25/3/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/3/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I và Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an:

1. Ban hành mới thủ tục:

– Thủ tục cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở công an cấp huyện;

– Thủ tục cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở công an cấp xã;

2. Sửa đổi, bổ sung các thủ tục:

– Thủ tục cấp giấy xác nhận nhân sự cho công dân Việt Nam ở nước ngoài;

– Thủ tục cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực và gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam;

– Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an;

– Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2014

Điều 3. Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3 (để thực hiện);

– Các đồng chí Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
– Lưu: VT, A61(A72), T.120b.

BỘ TRƯỞNG

Đại tướng Trần Đại Quang

     Bạn có thể tải quyết định 6300/QĐ-BCA-A61 tại đây:

     >>> Quyết định 6300/QĐ-BCA-A61 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền của Bộ công an

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về quyết định 6300/QĐ-BCA-A61, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.