Quyền và nghĩa vụ của người tập sự hành nghề luật sư

Nghĩa vụ của người tập sự hành nghề luật sư theo quy định: Tuân thủ các quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư....

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Câu hỏi của bạn về nghĩa vụ của người tập sự hành nghề luật sư

     Chào Luật sư, luật sư cho tôi hỏi về quyền và nghĩa vụ của người tập sự hành nghề luật sư? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về nghĩa vụ của người tập sự hành nghề luật sư

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về nghĩa vụ của người tập sự hành nghề luật sư, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về nghĩa vụ của người tập sự hành nghề luật sư như sau:

1. Cơ sở pháp lý về nghĩa vụ của người tập sự hành nghề luật sư

2. Nội dung tư vấn về  nghĩa vụ của người tập sự hành nghề luật sư

     Theo yêu cầu tư vấn của bạn, bạn cần chúng tôi hỗ trợ về nghĩa vụ của người tập sự hành nghề luật sư. Cụ thể bạn muốn về các quyền và nghĩa vụ của người tập sự hành nghề luật sư, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Quyền của người tập sự hành nghề luật sư

     Điều 9 Thông tư 19/2013/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư quy định về quyền của người tập sự hành nghề luật sư như sau:

 • Được luật sư hướng dẫn cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia tố tụng, kỹ năng tư vấn pháp luật, kỹ năng đại diện ngoài tố tụng, thực hiện dịch vụ pháp lý khác, kỹ năng quản trị, điều hành tổ chức hành nghề luật sư, việc thực hiện Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, quyền, nghĩa vụ của người tập sự.
 • Giúp luật sư hướng dẫn thực hiện các công việc quy định tại khoản 3 Điều 14 của Luật luật sư, đồng thời được liên hệ với cá nhân, cơ quan, tổ chức để thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các hoạt động có liên quan đến việc bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng hoặc hoạt động tư vấn pháp luật.
 •  Được tổ chức hành nghề luật sư và luật sư hướng dẫn tạo điều kiện trong quá trình tập sự hành nghề luật sư.
 • Được đề nghị thay đổi luật sư hướng dẫn.
 • Các quyền khác theo thỏa thuận với tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự hoặc theo quy định của pháp luật.
Nghĩa vụ của người tập sự hành nghề luật sư

Nghĩa vụ của người tập sự hành nghề luật sư

2.2. Nghĩa vụ của người tập sự hành nghề luật sư

    Điều 10 Thông tư 19/2013/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư quy định về quyền của người tập sự hành nghề luật sư như sau:

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư.
 • Tuân theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.
 • Thực hiện các công việc theo sự phân công của luật sư hướng dẫn.
 • Chịu trách nhiệm trước luật sư hướng dẫn và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự về chất lượng công việc mà mình đảm nhận.
 • Tuân theo nội quy của tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự.
 • Lập nhật ký tập sự, trong đó ghi chép đầy đủ việc thực hiện các công việc trong thời gian tập sự theo nội dung của sổ theo dõi quá trình tập sự của người tập sự quy định tại khoản 3 Điều 16 của Thông tư này.
 • Báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư theo quy định.
 • Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận với tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự hoặc theo quy định của pháp luật.

2.3. Báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư

      Khi hoàn thành thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định, người tập sự có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về quá trình tập sự hành nghề luật sư trong thời gian tập sự cho Đoàn luật sư nơi đăng ký tập sự. Báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư gồm những nội dung chính sau đây:

 •  Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người tập sự;
 •  Nội dung, thời gian và địa điểm thực hiện đối với mỗi vụ, việc được tham gia theo sự phân công của luật sư hướng dẫn, trong đó nêu rõ về cơ sở pháp lý, cách thức giải quyết vụ, việc và kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề luật sư thu nhận được từ quá trình tham gia giải quyết vụ, việc;
 • Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tập sự và đề xuất, kiến nghị.

     Báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư của người tập sự phải có nhận xét, chữ ký của luật sư hướng dẫn, xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự và đánh giá của Đoàn luật sư về tư cách đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật của người tập sự.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về về nghĩa vụ của người tập sự hành nghề luật sư quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Hồng Hạnh