Quyền thừa kế trong pháp luật Dân sự hiện hành

Quyền thừa kế trong pháp luật Dân sự hiện hành, quyền thừa kế trong bộ luật dân sự năm 2015...

Quyền thừa kế trong pháp luật Dân sự hiện hành

Kiến thức của bạn :

     Quyền thừa kế trong pháp luật Dân sự hiện hành

Kiến thức của Luật sư :

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn:

  1. Thừa kế là gì?

     Trong Tiếng Việt, “Thừa kế” mang ý nghĩa là việc người kế cận thừa hưởng, giữ gìn và tiếp tục phát huy những giá trị vật chất và tinh thần của người đi trước. Còn với Pháp luật, Thừa kế là một chế định quy định về việc thừa hưởng tài sản. Theo đó, “Thừa kế là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người còn sống theo sự định đoạt của người đó khi còn sống hoặc theo quy định của pháp luật.”

  1. Quyền thừa kế trong pháp luật Dân sự hiện hành

     Khi còn sống, bất kì cá nhân nào cũng có những tài sản nhất định tuy nhiên khi chết đi số tài sản đó không được sử dụng với chính chủ sở hữu. Và đứng trước nguồn tài sản của người chết đã có rất nhiều trường hợp xảy ra tranh chấp tài sản giữa những người còn sống. Chính vì điều đó, pháp luật đã có những quy định chung về Quyền thừa kế tại Điều 609 BLDS năm 2015 như sau :

Điều 609. Quyền thừa kế Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc.

 

     Qua đó, theo quy định về Quyền thừa kế trong pháp luật Dân sự hiện hành, cá nhân có quyền lập di chúc khi còn sống để định đoạt tài sản của mình cho những người thừa kế theo pháp luật. Cá nhân có thể quyết định chia tài sản theo di chúc bằng cách lập di chúc hoặc theo pháp luật. Trong thừa kế theo di chúc, người thừa kế có thể không phải là cá nhân ( người thừa kế không là cá nhân ) mà có thể là các cơ quan các tổ chức…

Quyền thừa kế trong pháp luật Dân sự hiện hành

Quyền thừa kế trong pháp luật Dân sự hiện hành

  1. Phân loại thừa kế theo Quyền thừa kế trong pháp luật Dân sự hiện hành

     Theo Quyền thừa kế trong pháp luật Dân sự hiện hành, Thừa kế có hai loại là thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc.

Theo Điều 624 BLDS năm 2015 quy định như sau :

“Điều 624. Di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.”

     Qua đó, Thừa kế theo di chúc có thể hiểu là thực hiện việc chuyển giao tài sản của người đã chết cho những người còn sống theo di chúc, theo ý chí cá nhân của người đã mất. Còn theo Điều 649 BLDS năm 2015 quy định như sau:

“Điều 649. Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.”

     Theo đó, khi thừa kế theo pháp luật, pháp luật sẽ phân chia tài sản vào hàng thừa kế mà pháp luật đã quy định và căn cứ vào các điều luật khác để thức hiện phân chia tài sản.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

     Bố mẹ ly hôn thỏa thuận miệng tặng cho tài sản cho con có giá trị pháp lý không?

     Phân chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật

     Để được tư vấn chi tiết về Quyền thừa kế trong pháp luật Dân sự hiện hànhquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.