Quy định về nguyên tắc khoán kinh phí sử dụng tài sản công theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017

Quy định về nguyên tắc khoán kinh phí sử dụng tài sản công theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công 20175 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 NGUYÊN TẮC KHOÁN KINH PHÍ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG2 Câu hỏi của bạn về nguyên tắc khoán kinh phí sử dụng tài […]

Quy định về nguyên tắc khoán kinh phí sử dụng tài sản công theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017
5 (100%) 1 vote

NGUYÊN TẮC KHOÁN KINH PHÍ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

Câu hỏi của bạn về nguyên tắc khoán kinh phí sử dụng tài sản công:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

Quy định về nguyên tắc khoán kinh phí sử dụng tài sản công theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017

Xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về nguyên tắc khoán kinh phí sử dụng tài sản công:

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về nguyên tắc khoán kinh phí sử dụng tài sản công, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về nguyên tắc khoán kinh phí sử dụng tài sản công như sau:

1. Cơ sở pháp lý về nguyên tắc khoán kinh phí sử dụng tài sản công:

2. Nội dung tư vấn về nguyên tắc khoán kinh phí sử dụng tài sản công:

     Điều 5 Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017 quy định về nguyên tắc khoán kinh phí sử dụng tài sản công như sau:

2.1 Đối tượng áp dụng khoán kinh phí sử dụng tài sản công

Việc khoán kinh phí sử dụng tài sản công được áp dụng đối với cán bộ, công chức, đối tượng khác có tiêu chuẩn sử dụng tài sản công theo quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành. 

2.2 Nhà nước khuyến khích áp dụng cơ chế khoán kinh phí sử dụng tài sản công đối với đối tượng có tiêu chuẩn sử dụng tài sản công nhưng không thuộc trường hợp khoán bắt buộc. 

2.3 Việc khoán kinh phí sử dụng tài sản công phải bảo đảm an ninh, an toàn và thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả hơn việc đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản. 

nguyên tắc khoán kinh phí sử dụng tài sản công

nguyên tắc khoán kinh phí sử dụng tài sản công

2.4 Không thực hiện khoán kinh phí sử dụng tài sản công trong trường hợp: 

  • Cơ quan nhà nước đã được giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê tài sản để phục vụ hoạt động, trừ trường hợp tài sản đó được xử lý theo quy định của pháp luật. 

2.5 Không thực hiện trang bị tài sản công, không bố trí kinh phí vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công trong trường hợp đã thực hiện khoán kinh phí sử dụng tài sản. 

2.6 Nguồn kinh phí khoán được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của cơ quan nhà nước. 

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về nguyên tắc khoán kinh phí sử dụng tài sản công quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.