Quy định về cầm giữ tài sản theo Bộ luật dân sự hiện hành

Quy định về cầm giữ tài sản theo Bộ luật dân sự hiện hành. Cầm giữ tài sản là việc bên có quyền (sau đây gọi là bên cầm giữ) đang nắm giữ hợp pháp tài sản

CẦM GIỮ TÀI SẢN

Kiến thức của bạn:

     Quy định về cầm giữ tài sản theo Bộ luật dân sự hiện hành.

Kiến thức của Luật sư:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

 1. Cầm giữ tài sản

     Cầm giữ tài sản là việc bên có quyền (sau đây gọi là bên cầm giữ) đang nắm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

 1. Xác lập cầm giữ tài sản

     Cầm giữ tài sản phát sinh từ thời điểm đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

     Cầm giữ tài sản phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm bên cầm giữ chiếm giữ tài sản.

 1. Quyền và nghĩa vụ của bên cầm giữ tài sản

     a. Quyền của bên cầm giữ

 • Yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng song vụ.
 • Yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thanh toán chi phí cần thiết cho việc bảo quản, giữ gìn tài sản cầm giữ.
 • Được khai thác tài sản cầm giữ để thu hoa lợi, lợi tức nếu được bên có nghĩa vụ đồng ý. Giá trị của việc khai thác tài sản cầm giữ được bù trừ vào giá trị nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ.
cầm giữ tài sản

Cầm giữ tài sản theo Bộ luật dân sự hiện hành

     b. Nghĩa vụ của bên cầm giữ

 • Giữ gìn, bảo quản tài sản cầm giữ.
 • Không được thay đổi tình trạng của tài sản cầm giữ.
 • Không được chuyển giao, sử dụng tài sản cầm giữ nếu không có sự đồng ý của bên có nghĩa vụ.
 • Giao lại tài sản cầm giữ khi nghĩa vụ đã được thực hiện.
 • Bồi thường thiệt hại nếu làm mất hoặc hư hỏng tài sản cầm giữ.
 1. Chấm dứt cầm giữ tài sản

     Cầm giữ tài sản chấm dứt trong trường hợp sau đây:

 • Bên cầm giữ không còn chiếm giữ tài sản trên thực tế.
 • Các bên thỏa thuận sử dụng biện pháp bảo đảm khác để thay thế cho cầm giữ.
 • Nghĩa vụ đã được thực hiện xong.
 • Tài sản cầm giữ không còn.
 • Theo thỏa thuận của các bên.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     – Cầm cố tài sản theo pháp luật dân sự hiện hành

     – Quy định của Bộ luật dân sự 2015 về thế chấp tài sản

     Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người.

     Trân trọng ./.

     Liên kết ngoài tham khảo: