Quy định của pháp luật về đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng

Vote ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG Câu hỏi của bạn:      Quy định của pháp luật dân sự về đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng. Câu trả lời của luật sư:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật […]

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Câu hỏi của bạn:

     Quy định của pháp luật dân sự về đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng.

Câu trả lời của luật sư:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn

     Đơn phương chấm dứt hợp đồng là một trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng dân sự theo quy định tại Điều 428 BLDS 2015. Trước hết, hợp đồng theo BLDS 2015 được định nghĩa là:

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.
  1. Điều kiện áp dụng:

     Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại nếu thuộc một trong các trường hợp sau

  • Khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng
  • Các bên có thỏa thuận
  • Pháp luật có quy định.

     Khi đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo cho bên kia biết về việc chấm dứt này, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng

  1. Hậu quả pháp lý:

  • Hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt.
  • Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, trừ các thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp.
  • Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện. Bên bị thiệt hại do hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng của bên kia được bồi thường.
  • Trường hợp việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng không có căn cứ thuộc một trong các trường hợp quy định trên thì bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan do không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng.   

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn dân sự 24/7 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.