Quy định chấm điểm kiểm tra kết quả hành nghề luật sư

Chấm điểm kiểm tra kết quả hành nghề luật sư: mỗi bài kiểm tra có hai thành viên Ban Chấm thi viết hoặc Ban Chấm thi thực hành chấm ..

CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA KẾT QUẢ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Câu hỏi của bạn về chấm điểm kiểm tra kết quả hành nghề luật sư

     Chào Luật sư, luật sư cho tôi hỏi về quy định chấm điểm kiểm tra kết quả hành nghề luật sư? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về chấm điểm kiểm tra kết quả hành nghề luật sư

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về chấm điểm kiểm tra kết quả hành nghề luật sư, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về chấm điểm kiểm tra kết quả hành nghề luật sư như sau:

1. Cơ sở pháp lý về chấm điểm kiểm tra kết quả hành nghề luật sư

2. Nội dung tư vấn về chấm điểm kiểm tra kết quả hành nghề luật sư

     Theo yêu cầu tư vấn của bạn, bạn cần chúng tôi hỗ trợ về chấm điểm kiểm tra kết quả hành nghề luật sư. Cụ thể bạn muốn về quy định chấm điểm kiểm tra kết quả hành nghề luật sư, quản lý bài kiểm tra và kết quả kiểm tra, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Quy định về chấm điểm kiểm tra kết quả hành nghề luật sư

     Điều 32 Thông tư 19/2013/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư quy định về việc chấm điểm kiểm tra kết quả hành nghề luật sư như sau:

Mỗi bài kiểm tra có hai thành viên Ban Chấm thi viết hoặc Ban Chấm thi thực hành chấm và cho điểm độc lập. Các bài kiểm tra được chấm theo thang điểm 10.

    Điểm của mỗi bài kiểm tra là trung bình cộng điểm mà hai thành viên chấm thi đã chấm. Trong trường hợp hai thành viên chấm thi cho điểm chênh lệch nhau từ 2 điểm trở lên thì hai thành viên này trao đổi thống nhất và cho điểm cuối cùng. Nếu không thống nhất thì chuyển hai kết quả điểm đó cho Trưởng Ban Chấm thi viết hoặc Trưởng Ban Chấm thi thực hành giải quyết.

   Quy trình chấm bài kiểm tra viết được thực hiện theo quy định hiện hành về Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Thí sinh đạt yêu cầu kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư phải có số điểm mỗi bài kiểm tra đạt từ 5 điểm trở lên.

    Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc việc chấm điểm kiểm tra, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm tra cho Sở Tư pháp và Đoàn luật sư nơi có người tập sự tham dự kỳ kiểm tra.

     Bài kiểm tra và điểm kiểm tra được lưu giữ tại Liên đoàn luật sư Việt Nam trong thời hạn năm năm, kể từ ngày tổ chức kiểm tra.

Chấm điểm kiểm tra kết quả hành nghề luật sư

Chấm điểm kiểm tra kết quả hành nghề luật sư

2.2.Quản lý bài kiểm tra và kết quả kiểm tra

     Bài kiểm tra viết và kết quả kiểm tra thực hành phải được niêm phong ngay sau khi kết thúc kiểm tra; phách, điểm kiểm tra và các tài liệu liên quan phải được niêm phong vào cuối mỗi ngày làm việc và ngay sau khi kết thúc việc đánh mã phách, ghi phách, rọc phách, ghép phách, chấm điểm bài kiểm tra viết, lên điểm bài kiểm tra.

2.3. Phúc tra bài kiểm tra viết

     Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được kết quả kiểm tra, thí sinh không đồng ý với kết quả kiểm tra viết của mình có quyền làm đơn phúc tra gửi Chủ tịch Hội đồng kiểm tra.

    Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc tra, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra quyết định thành lập Ban Phúc tra. Ban Phúc tra gồm ít nhất hai thành viên, Các thành viên trong Ban Chấm thi viết không được là thành viên của Ban Phúc tra.

   Việc chấm phúc tra do Ban Phúc tra thực hiện và phải được Chủ tịch Hội đồng kiểm tra phê duyệt. Hội đồng kiểm tra thông báo kết quả phúc tra cho người có đơn phúc tra.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về chấm điểm kiểm tra kết quả hành nghề luật sư quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Hồng Hạnh