Phân chia di sản thừa kế khi vợ chồng chết cùng một thời điểm năm 2020

Như vậy, theo pháp luật dân sự thì vợ, chồng đều là người có quyền thừa kế di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc của nhau. Do đó,...

Phân chia di sản thừa kế khi vợ chồng chết cùng một thời điểm

Câu hỏi của bạn về phân chia di sản thừa kế khi vợ chồng chết cùng một thời điểm

     Thưa Luật sư, cho tôi hỏi khi vợ chồng chết cùng một thời điểm thì phân chia di sản thừa kế như thế nào?

Câu trả lời của Luật sư về phân chia di sản thừa kế khi vợ chồng chết cùng một thời điểm

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  chia di sản thừa kế khi vợ chồng chết cùng một thời điểm, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về phân chia di sản thừa kế khi vợ chồng chết cùng một thời điểm như sau:

1. Căn cứ pháp lý về phân chia di sản thừa kế khi vợ chồng chết cùng một thời điểm

2. Nội dung tư vấn về phân chia di sản thừa kế khi vợ chồng chết cùng một thời điểm

     Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác. Khi khi vợ chồng chết cùng một thời điểm thì di sản thừa kế được phân chia như sau:

Phân chia di sản thừa kế khi vợ chồng chết cùng một thời điểm

2.1. Người thừa kế di sản

     Khi một người trong gia đình chết, những người còn lại có quyền được hưởng thừa kế tài sản của người chết để lại, nếu người chết không để lại di chúc định đoạt cụ thể người hưởng di sản là ai và phần di sản được hưởng thì những người được quyền thừa kế sẽ xác định theo Điều 651 Bộ Luật Dân sự 2015.   

     Theo đó, những người được hưởng thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

“a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.”

     Ngoài ra, những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

2.2. Phân chia di sản thừa kế khi vợ chồng chết cùng một thời điểm như thế nào

     Căn cứ theo Điều 619 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm:

     Trường hợp những người có quyền thừa kế di sản của nhau đều chết cùng thời điểm hoặc được coi là chết cùng thời điểm do không thể xác định được người nào chết trước (sau đây gọi chung là chết cùng thời điểm) thì họ không được thừa kế di sản của nhau và di sản của mỗi người do người thừa kế của người đó hưởng, trừ trường hợp thừa kế thế vị theo quy định tại Điều 652 của Bộ luật dân sự.

     Như vậy, theo pháp luật dân sự thì vợ, chồng đều là người có quyền thừa kế di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc của nhau. Do đó, khi hai vợ chồng chết cùng lúc và không xác định được ai chết trước, ai chết sau thì họ không được thừa kế di sản của nhau và di sản của mỗi người do người thừa kế của người đó hưởng, trừ trường hợp thừa kế thế vị.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn vấn chi tiết về Phân chia di sản thừa kế khi vợ chồng chết cùng một thời điểm, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

  Chuyên viên: Huyền Trang