Phân biệt Phòng công chứng và Văn phòng công chứng

Phân biệt Phòng công chứng và Văn phòng công chứng Phòng công chứng và Văn phòng công chứng khác nhau ở những điểm sau: khái niệm, tên gọi, thành lập,

Kiến thức luật công chứng:

Phân biệt Phòng công chứng và Văn phòng công chứng

Câu trả lời:

1. Căn cứ pháp lý

-Luật công chứng 2014

2. Nội dung kiến thức

Khoản 5 Điều 2 Luật công chứng 2014 quy định:

5. Tổ chức hành nghề công chứng bao gồm Phòng công chứng và Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa hai khái niệm này với nhau. Sau đây, Luật Toàn quốc xin đưa ra những điểm khác biệt giữa Phòng công chứng và Văn phòng công chứng:

 

Phòng công chứng

Văn phòng công chứng

Khái niệm

Phòng công chứng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư Pháp, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng hành nghề công chứng theo pháp luật công chứng

Văn phòng công chứng (VPCC) là tổ chức dịch vụ công thay mặt nhà nước chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của các hợp đồng, giao dịch có con dấu và tài khoản riêng hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính bằng nguồn thu từ phí công chứng, thù lao công chứng và các nguồn thu hợp pháp khác

Người đại diện

Trưởng phòng

Trưởng phòng công chứng là công chứng viên, do Chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm

Trưởng Văn phòng

Trưởng Văn phòng là công chứng viên hợp danh của VPCC, đã hành nghề công chứng từ 2 năm trở lên

Quy chế thành lập

– Căn cứ vào nhu cầu công chứng tại địa phương, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ xây dựng đề án thành lập Phòng công chứng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định..

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập Phòng công chứng, Sở Tư pháp phải đăng báo trung ương hoặc báo địa phương nơi có trụ sở của Phòng công chứng trong ba số liên tiếp về các nội dung sau đây:

a) Tên gọi, địa chỉ trụ sở của Phòng công chứng;

b) Số, ngày, tháng, năm ra quyết định thành lập và ngày bắt đầu hoạt động của Phòng công chứng.

– Trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ trụ sở của Phòng công chứng thì Sở Tư pháp phải đăng báo những nội dung thay đổi đó theo quy định tại khoản 2 Điều này.

 

– Các công chứng viên nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng gửi UBND cấp tỉnh.

– Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị, UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do;

– Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định cho phép thành lập, VPCC đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi đã ra quyết định cho phép thành lập

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động cho VPCC; trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tên gọi

Bao gồm cụm từ “Phòng công chứng” kèm theo số thứ tự thành lập và tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Phòng công chứng thành lập

Bao gồm cụm từ “Văn phòng công chứng” kèm theo tên họ Trưởng văn phòng hoặc họ tên 1 công chứng viên hợp danh của VPCC do các công chứng viên hợp danh thỏa thuận, không trùng tên với các tổ chức hành nghề công chứng khác…

Cơ cấu, tổ chức

-Các công chức, viên chức hưởng chế độ lương theo đơn vị sự nghiệp công lập

-Trưởng phòng Phòng công chứng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

VPCC là công ty hợp danh gồm các thành viên hợp danh, k có thành viên góp vốn.

-Trường phòng Văn phòng công chứng do các thành viên hợp danh tự bầu, tự thỏa thuận theo quy định của pháp luật liên quan về loại hình công ty hợp danh.

        Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất giải quyết vấn đề của mình. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật công chứng miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ.

       Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách.

Liên kết tham khảo