Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Nam Định theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Nam Định. Người lao động đang làm việc, đang sinh sống mà mong muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở Nam Định đáp ứng đủ [....]

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Nam Định

Kiến thức của bạn:

  • Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Nam Định

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Nam Định

     1. Chuyển nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Nam Định

     Thứ nhất: Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh,thành phố khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 10 và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

      Thứ hai: Người lao động phải:

  • Điền mẫu Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.
  • Nộp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, thẻ BHYT cùng Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho cán bộ tiếp nhận.

      Thứ ba: Nhận lại hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

a) Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

b) Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;

c) Bản chụp quyết định hưởngtrợ cấp thất nghiệp;

d) Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có);

đ) Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

     Thứ tư: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến.

     Kể từ ngày người lao động nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động thực hiện các quyền và trách nhiệm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Nam Định

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Nam Định

    2. Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Nam Định

    Người lao động đang làm việc, đang sinh sống mà mong muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở Nam Định đáp ứng đủ những điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì có thể nộp 01 bộ hồ sơ đến trung tâm dịch vụ việc làm ở Nam Định tại:

    Địa chỉ: Số 64 Trần Phú, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định, Nam Định

    Số điện thoại tư vấn bảo hiểm: 19006500 Ext

    Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời hạn thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng là 03 ngày (ghi rõ trong giấy hẹn thông báo tìm kiếm việc làm).

    Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải trực tiếp thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Bị hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

d) Cha, mẹ, vợ/chồng, con của người lao động chết; người lao động hoặc con của người lao động kết hôn có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường,thị trấn.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Nam Định, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6178 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.