Nội dung khám giám định tai nạn lao động theo quy định

Nội dung khám giám định tai nạn lao động theo quy địnhĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Nội dung khám giám định tai nạn lao động2 Nội dung tư vấn về nội dung khám giám định tai nạn lao động2.1      1. Nội dung khám giám định tai nạn lao động […]

Nội dung khám giám định tai nạn lao động theo quy định
Đánh giá bài viết

Nội dung khám giám định tai nạn lao động

Kiến thức của bạn:

  • Nội dung khám giám định tai nạn lao động
  • Nội dung khám giám định bệnh nghề nghiệp

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về nội dung khám giám định tai nạn lao động

     1. Nội dung khám giám định tai nạn lao động cho người lao động

     Khoản 2 Điều 13 Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động quy định nội dung khám giám định tai nạn lao động cho người lao động gồm:

    Thứ nhất: Nội dung khám giám định tai nạn lao động lần đầu theo tổn thương ghi nhận tại Giấy chứng nhận thương tích;

     Thứ hai: Nội dung khám giám định tai nạn lao động tái phát: Khám giám định lại toàn bộ các tổn thương ghi nhận tại Giấy chứng nhận thương tích và:

  • Tổn thương tái phát được ghi nhận tại Tóm tắt hồ sơ bệnh án phù hợp với Giấy chứng nhận thương tích;
  • Tổn thương không có khả năng điều trị ổn định ghi nhận tại bản Tóm tắt hồ sơ bệnh án đối với đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 47 của Luật an toàn, vệ sinh lao động;
  • Tổn thương do tai nạn lao động tiếp tục tiến triển được ghi nhận tại Biên bản giám định y khoa theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư này;

     Thứ ba: Nội dung khám giám định tổng hợp nhiều tai nạn lao động nêu trên phù hợp với từng trường hợp.

Nội dung khám giám định tai nạn lao động

Nội dung khám giám định tai nạn lao động

     2. Nội dung khám giám định bệnh nghề nghiệp cho người lao động

     Khoản 3 Điều 13 Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động quy định nội dung khám giám định bệnh nghề nghiệp cho người lao động gồm:

     Thứ nhất: Nội dung khám giám định bệnh nghề nghiệp lần đầu theo Hồ sơ bệnh nghề nghiệp và tổn thương do bệnh nghề nghiệp còn trong thời gian bảo đảm theo quy định của pháp luật;

     Thứ hai: Nội dung khám giám định bệnh nghề nghiệp tái phát: Khám giám định lại toàn bộ các tổn thương ghi nhận tại Hồ sơ bệnh nghề nghiệp và:

  • Tổn thương tái phát được ghi nhận tại Tóm tắt hồ sơ bệnh án phù hợp với Hồ sơ bệnh nghề nghiệp và Biên bản giám định bệnh nghề nghiệp lần liền kề trước đó;
  • Tổn thương không có khả năng điều trị ổn định ghi nhận tại bản Tóm tắt hồ sơ bệnh án đối với đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 47 của Luật an toàn, vệ sinh lao động;
  • Tổn thương do tai nạn lao động tiếp tục tiến triển được ghi nhận tại Biên bản giám định y khoa theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư này;

     Thứ ba: Nội dung khám giám định tổng hợp nhiều bệnh nghề nghiệp theo điểm a và điểm b Khoản này phù hợp với từng trường hợp.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về nội dung khám giám định tai nạn lao động, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.