Người lao động vi phạm nghĩa vụ báo trước thì bị xử lý như thế nào?

Người lao động vi phạm nghĩa vụ báo trước thì bị xử lý như thế nào?Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Người lao động vi phạm nghĩa vụ báo trước2 Nội dung tư vấn người lao động vi phạm nghĩa vụ báo trước2.1 1. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng […]

Người lao động vi phạm nghĩa vụ báo trước thì bị xử lý như thế nào?
Đánh giá bài viết

Người lao động vi phạm nghĩa vụ báo trước

Câu hỏi của bạn:

Nghỉ việc sau khi viết đơn mà chưa được duyệt có vi phạm quy định của pháp luật không?

Câu trả lời của luật sư:

Cơ sở pháp lý:  

Nội dung tư vấn người lao động vi phạm nghĩa vụ báo trước

1. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

   Theo khoản 1 Điều 37 Bộ luật lao động 2012 quy định quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau:

    “1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

    a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

    b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

    c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

    d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

    đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

    e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

    g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

…”

Người lao động vi phạm nghĩa vụ báo trước

Người lao động vi phạm nghĩa vụ báo trước

2. Nghĩa vụ báo trước của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

 Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước: 

  • Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động; không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động; Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;
  • Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động; Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;
  • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật lao động 2012. 

     Như vậy, đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn khi nghỉ việc thời hạn báo trước là ít nhất 30 ngày, đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn khi nghỉ việc thời hạn báo trước là ít nhất 45 ngày. Trường hợp người lao động tự ý nghỉ việc sau khi nộp đơn mà chưa được duyệt đã vi phạm quy định của pháp luật lao động về nghĩa vụ báo trước của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng.

 3. Xử lý khi người lao động vi phạm nghĩa vụ báo trước

     Theo Điều 43 Bộ luật lao động 2012 quy định nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật như sau:

“1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
2. Nếu vi phạm quy định về 
thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước. 
3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này”.

     Như vậy, trường hợp  trên người lao động sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về người lao động vi phạm nghĩa vụ báo trước, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.