Người lao động trên 60 tuổi có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Người lao động trên 60 tuổi có phải đóng bảo hiểm xã hội không?Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN 60 TUỔI CÓ PHẢI ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI2 Nội dung tư vấn về người lao động trên 60 tuổi có phải đóng bảo hiểm xã hội không?3 […]

Người lao động trên 60 tuổi có phải đóng bảo hiểm xã hội không?
Đánh giá bài viết

NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN 60 TUỔI CÓ PHẢI ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Kiến thức của bạn:  

     Người lao động trên 60 tuổi có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Kiến thức của luật sư:

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về người lao động trên 60 tuổi có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

1. Người lao động trên 60 tuổi có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

     Điểm a khoản 1 điều 12 Luật bảo hiểm xã hội quy định: Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

“a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

  1. b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

…..”

     Như vậy, về nguyên tắc, khi kí kết hợp đồng lao động với người lao động, người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Tuy nhiên, căn cứ  khoản 9 Điều 123 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

“Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.”

Người lao động trên 60 tuổi có phải đóng bảo hiểm xã hội không

Người lao động trên 60 tuổi có phải đóng bảo hiểm xã hội không

     Theo quy định tại Điều 187 Bộ Luật Lao động 2012 về điều kiện về tuổi nghỉ hưu như sau:

1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.“

     Đối chiếu quy định trên, nếu người lao động đã đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tức là đã có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và điều kiện về tuổi đời theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì đủ điều kiện nghỉ hưu. Đối với người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 năm so với quy định. Tức là một số trường hợp lao động nam 65 tuổi và lao động nữ 60 tuổi mới đến tuổi nghỉ hưu.

     Theo các quy định trên ta có thể kết luận như sau:

  • Nếu ký hợp đồng lao động với người cao tuổi mà chưa hưởng lương hưu thì người cao tuổi phải tham gia bảo hiểm xã hội;
  • Nếu ký hợp đồng với người cao tuổi mà đang hưởng lương hưu thì người cao tuổi không phải tham gia bảo hiểm xã hội.

2. Quyền lợi của người cao tuổi khi không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

     Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định.

     Để được tư vấn chi tiết về người lao động trên 60 tuổi có phải đóng bảo hiểm xã hội, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Trân trọng./.