Mức điều chỉnh lương hưu cho người có thời gian làm việc trước năm 1995

Mức điều chỉnh lương hưu cho người có thời gian làm việc trước năm 1995Đánh giá bài viết Mức điều chỉnh lương hưu Kiến thức của bạn: Mức điều chỉnh lương hưu cho người có thời gian làm việc trước năm 1995 Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh […]

Mức điều chỉnh lương hưu cho người có thời gian làm việc trước năm 1995
Đánh giá bài viết

Mức điều chỉnh lương hưu

Kiến thức của bạn:

  • Mức điều chỉnh lương hưu cho người có thời gian làm việc trước năm 1995

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động giáo viên mầm non

Nội dung tư vấn về mức điều chỉnh lương hưu

     Điều 3 Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động giáo viên mầm non quy định thời điểm, mức điều chỉnh lương hưu cho người có thời gian công tác trước năm 1995 như sau:

    Thứ nhất: Điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này. Thời điểm điều chỉnh tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng. Riêng các đối tượng đã được Điều chỉnh tăng 8% theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ thì giữ nguyên mức hưởng.

     Thứ hai: Từ ngày 01 tháng 5 năm 2016, giữ nguyên mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng của các đối tượng đã được Điều chỉnh tăng 8% trước đó; đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 trở đi, lương hưu được tính trên mức lương cơ sở mới 1.210.000 đồng/tháng theo cách tính quy định tại Luật bảo hiểm xã hội.

Mức điều chỉnh lương hưu

Mức điều chỉnh lương hưu

     Thứ ba: Người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng nêu trên thấp hơn 2.000.000 đồng/tháng, thì mức hưởng được điều chỉnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đối với người đang hưởng trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 và tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với người bắt đầu hưởng trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, mức điều chỉnh cụ thể như sau:

     a) Tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu từ 1.750.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu từ trên 1.750.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/người/tháng.

    b) Tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ 1.850.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ trên 1.850.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/người/tháng.

    Thứ tư: Giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, đang hưởng lương hưu trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 và giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 nếu mức lương hưu sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này mà thấp hơn mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng lương hưu thì được trợ cấp thêm để mức lương hưu bằng mức lương cơ sở.

    Thứ năm: Mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định tại điều này là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

     Để được tư vấn vấn chi tiết về mức điều chỉnh lương hưu quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Hy vọng đây sẽ là kênh tư vấn hiệu quả nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.