Sử dụng quỹ bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật

Sử dụng quỹ bảo hiểm y tế theo quy định pháp luậtĐánh giá bài viết Sử dụng quỹ bảo hiểm y tế Kiến thức của bạn: Sử dụng quỹ bảo hiểm y tế Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 70/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật bảo hiểm y tế quân đội công an […]

Sử dụng quỹ bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật
Đánh giá bài viết

Sử dụng quỹ bảo hiểm y tế

Kiến thức của bạn:

  • Sử dụng quỹ bảo hiểm y tế

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 70/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật bảo hiểm y tế quân đội công an nhân dân người làm công tác cơ yếu
  • Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC bảo hiểm y tế quân nhân người làm công tác cơ yếu

Nội dung tư vấn về sử dụng quỹ bảo hiểm y tế

     Điều 17 Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC bảo hiểm y tế quân nhân người làm công tác cơ yếu quy định về sử dụng quỹ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh được thực hiện như sau:

     Thứ nhất: Trường hợp quỹ khám bệnh, chữa bệnh có số chi khám bệnh, chữa bệnh nhỏ hơn số thu:

     Sau khi được Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định quyết toán, căn cứ số kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh chưa sử dụng hết trong năm, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Cục Quân y, Cục Tài chính Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch sử dụng, trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt để thực hiện chi cho các nội dung sau:

     a) Hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ; Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ; Học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước theo chế độ chính sách như đối với học viên Quân đội.

     b) Mua trang thiết bị y tế phù hợp với năng lực, trình độ của cán bộ y tế và hạng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của Bộ Quốc phòng.

     c) Mua phương tiện vận chuyển người bệnh cho các cơ sở quân y, y tế đơn vị.

Sử dụng quỹ bảo hiểm y tế

Sử dụng quỹ bảo hiểm y tế

     Thứ hai: Trường hợp quỹ khám bệnh, chữa bệnh có số chi khám bệnh, chữa bệnh lớn hơn số thu: Sau khi được Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định quyết toán phần chi phí trong quy định, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng tổng hợp phân tích các nguồn chi vượt quỹ khám bệnh, chữa bệnh như sau:

     a) Trường hợp riêng chi phí trong phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế đã vượt quỹ khám bệnh, chữa bệnh thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam bù toàn bộ phần vượt quỹ của chi phí này; phần chi phí ngoài phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính;

     a) Trường hợp chi phí trong phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế chưa vượt quỹ nhưng tổng chi phí chung vượt quỹ khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính để được cấp bổ sung;

    c) Sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt bổ sung kinh phí phn chi phí vượt quỹ, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng thực hiện chuyển bổ sung kinh phí về các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

     Thứ ba: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện Điều này đối với đối tượng người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại các Bộ, ngành, địa phương có sử dụng cơ yếu.

   Để được tư vấn vấn chi tiết về sử dụng quỹ bảo hiểm y tế quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Hy vọng đây sẽ là kênh tư vấn hiệu quả nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.