Một số điều cần chú ý khi giao kết hợp đồng hợp tác

Một số điều cần chú ý khi giao kết hợp đồng hợp tác. Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN CHÚ Ý KHI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG HỢP TÁC

Kiến thức của bạn:

     Một số điều cần chú ý khi giao kết hợp đồng hợp tác.

Kiến thức của Luật sư:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

 1. Hợp đồng hợp tác

     Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

     Hợp đồng hợp tác phải được lập thành văn bản.

 1. Nội dung của hợp đồng hợp tác

     Hợp đồng hợp tác có nội dung chủ yếu sau đây:

 • Mục đích, thời hạn hợp tác
 • Họ, tên, nơi cư trú của cá nhân; tên, trụ sở của pháp nhân
 • Tài sản đóng góp, nếu có
 • Đóng góp bằng sức lao động, nếu có
 • Phương thức phân chia hoa lợi, lợi tức
 • Quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp tác
 • Quyền, nghĩa vụ của người đại diện, nếu có
 • Điều kiện tham gia và rút khỏi hợp đồng hợp tác của thành viên, nếu có
 • Điều kiện chấm dứt hợp tác
một số điều cần chú ý khi giao kết hợp đồng hợp tác

Một số điều cần chú ý khi giao kết hợp đồng hợp tác

 1. Tài sản chung của các thành viên hợp tác

     Tài sản do các thành viên đóng góp, cùng tạo lập và tài sản khác theo quy định của pháp luật là tài sản chung theo phần của các thành viên hợp tác. Trường hợp có thỏa thuận về góp tiền mà thành viên hợp tác chậm thực hiện thì phải có trách nhiệm trả lãi đối với phần tiền chậm trả theo quy định tại Điều 357 BLDS và phải bồi thường thiệt hại.

     Việc định đoạt tài sản là quyền sử dụng đất, nhà, xưởng sản xuất, tư liệu sản xuất khác phải có thỏa thuận bằng văn bản của tất cả các thành viên; việc định đoạt tài sản khác do đại diện của các thành viên quyết định, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

     Không được phân chia tài sản chung trước khi chấm dứt hợp đồng hợp tác, trừ trường hợp tất cả các thành viên hợp tác có thỏa thuận. Việc phân chia tài sản chung này không làm thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ được xác lập, thực hiện trước thời điểm tài sản được phân chia.

 1. Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp tác

 • Được hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ hoạt động hợp tác.
 • Tham gia quyết định các vấn đề liên quan đến thực hiện hợp đồng hợp tác, giám sát hoạt động hợp tác.
 • Bồi thường thiệt hại cho các thành viên hợp tác khác do lỗi của mình gây ra.
 • Thực hiện quyền, nghĩa vụ khác theo hợp đồng.
 1. Trách nhiệm dân sự của thành viên hợp tác

     Các thành viên hợp tác chịu trách nhiệm dân sự chung bằng tài sản chung. Nếu tài sản chung không đủ để thực hiện nghĩa vụ chung thì thành viên hợp tác phải chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng theo phần tương ứng với phần đóng góp của mình, trừ trường hợp hợp đồng hợp tác hoặc luật có quy định khác.

 1. Rút khỏi hợp đồng hợp tác

     Thành viên có quyền rút khỏi hợp đồng hợp tác trong trường hợp sau đây:

 • Theo điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng hợp tác
 • Có lý do chính đáng và được sự đồng ý của hơn một nửa tổng số thành viên hợp tác

     Việc rút khỏi hợp đồng hợp tác không thuộc trường hợp được quy định trên thì thành viên rút khỏi hợp đồng được xác định là bên vi phạm hợp đồng và phải thực hiện trách nhiệm dân sự theo quy định của BLDS, luật khác có liên quan.

     Thành viên rút khỏi hợp đồng hợp tác có quyền yêu cầu nhận lại tài sản đã đóng góp, được chia phần tài sản trong khối tài sản chung và phải thanh toán các nghĩa vụ theo thỏa thuận. Trường hợp việc phân chia tài sản bằng hiện vật làm ảnh hưởng đến hoạt động hợp tác thì tài sản được tính giá trị thành tiền để chia.

     Việc rút khỏi hợp đồng hợp tác không làm chấm dứt quyền, nghĩa vụ của người này được xác lập, thực hiện trước thời điểm rút khỏi hợp đồng hợp tác.

 1. Gia nhập hợp đồng hợp tác

     Trường hợp hợp đồng hợp tác không quy định khác thì một cá nhân, pháp nhân trở thành thành viên mới của hợp đồng nếu được sự đồng ý của hơn một nửa tổng số thành viên hợp tác.

 1. Chấm dứt hợp đồng hợp tác

     Hợp đồng hợp tác chấm dứt trong trường hợp sau đây:

 • Theo thỏa thuận của các thành viên hợp tác
 • Hết thời hạn ghi trong hợp đồng hợp tác
 • Mục đích hợp tác đã đạt được
 • Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Trường hợp khác theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan

     Khi chấm dứt hợp đồng hợp tác, các khoản nợ phát sinh từ hợp đồng phải được thanh toán; nếu tài sản chung không đủ để trả nợ thì phải lấy tài sản riêng của các thành viên hợp tác để thanh toán theo phần tương ứng với phần đóng góp của mình.

     Trường hợp các khoản nợ đã được thanh toán xong mà tài sản chung vẫn còn thì được chia cho các thành viên hợp tác theo tỷ lệ tương ứng với phần đóng góp của mỗi người, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     – Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất 2017

     – Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mượn tài sản

     Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người.

     Trân trọng ./.

     Liên kết ngoài tham khảo: