Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 11 ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 11 ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: ………….

                                   ……., ngày…. tháng…. năm………

 

THÔNG BÁO

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG

                   Kính gửi: ………………….…………………………………………………………..

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: ……………………………………….

Do: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Cấp lần đầu ngày: .……………/…………..…/……..…… Lần thay đổi gần nhất: …….…/………..…/…………

Địa chỉ của trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………….………. Fax: ………………………………………………………….

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: …………………………………………………..

Do: …………………………………………………… Cấp lần đầu ngày: ……………/……….…/…………….

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ………………….………… ngày …………………………………………………………..

3. Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số: …………………………………………..

Do: ………………………………………..…………….… Cấp ngày: …………….…/……………/……………..

Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh/thành phố ………………….. như sau:

1. Lý do chấm dứt hoạt động: ……………………………………………………………………………………………

2. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: ……………………………………………………

3. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính:

Người liên hệ: ……………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………..…………………….  Fax: ………………………………………………

Email: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

4. Thông tin liên hệ tại địa phương:

4.1. Tên doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (nếu có): …………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………….….. Fax: ………….………………. Email:…………………………

Người đứng đầu: ………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ của người đứng đầu: …………….……………….. Email: ………………………………..

4.2. Người đại diện tại địa phương (trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương):

Họ tên: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu số: ……………………………………………………….

Do: ………………………………………………………….……. Cấp ngày: …………./………../……………….

Điện thoại: ………………………………. Fax:………………….……….………. Email: …………………………

Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………………………………………………….

5. Tài liệu kèm theo: …………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.

 

 

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký tên và đóng du)

>>> Tải Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.