Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan chức năng

Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan chức năng: Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động...

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ VỤ VIỆC CÓ DẤU HIỆU TỘI PHẠM SANG CƠ QUAN CHỨC NĂNG

   Hiện nay, quyết định 1518/QĐ-BHXH quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và nội dung, thời hạn thanh tra, kiểm tra; tổ chức, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra, kiểm tra; trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc kiểm tra; thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra; thanh tra lại. Theo đó, khi phát hiện vi phạm có dấu hiệu hình sự cần phải bàn giao lại hồ sơ cho cơ quan chức năng (cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát). Việc bàn giao phải được lập thành văn bản, Cụ thể cơ quan bàn giao và cơ quan chức năng nhận hồ sơ phải sử dụng mẫu biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan chức năng tại Mẫu số 09/BB-TT và danh mục hồ sơ kèm theo được quy định tại quyết định 1518/QĐ-BHXH. Cụ thể mẫu biên bản bàn giao có nội dung như sau như sau:

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
(NẾU CÓ)
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ VỤ VIỆC

CÓ DẤU HIỆU TỘI PHẠM SANG CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Vào hồi……giờ…. ngày ……/……/………., tại…………………………………………………………1,

Chúng tôi gồm:

1. Đại diện………………………………………………………………………………………………………. 2:

– Ông (bà)…………………………………………………………..chức vụ…………………………………….

– Ông (bà)…………………………………………………………..chức vụ…………………………………….

2. Đại diện cơ quan chức năng…………………………………………………………………………..3:

– Ông (bà)…………………………………………………………..chức vụ…………………………………….

– Ông (bà)…………………………………………………………..chức vụ…………………………………….

Đã bàn giao hồ sơ thanh tra về……………….4 có dấu hiệu tội phạm từ……………..2 cho ……………….3để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật (có danh mục hồ sơ kèm theo).

Hai bên đã cùng kiểm tra tài liệu trong hồ sơ theo danh mục nêu trên và thấy đầy đủ như nội dung Biên bản bàn giao.

Việc giao nhận hồ sơ hoàn thành hồi……giờ……ngày ……/……/………

Biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận dưới đây; biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn ghi mẫu biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan chức năng

1 Địa điểm bàn giao hồ sơ.

2 Tên cơ quan bàn giao hồ sơ.

3 Tên cơ quan chức năng.

4 Tên cuộc thanh tra.

Biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc

Biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc

DANH MỤC HỒ 
(Kèm theo biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc ngày ……/……/……… )

STT

Thời gian ban hành

Tên tài liệu

Hình thức văn bản

Số trang

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

Đại diện bên giao hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện bên nhận hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên)

   Bạn có thể tải mẫu biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan chức năng:

   >>>>> Tại đây

       Liên kết tham khảo

       Trên đây là mẫu biên bản bàn giao vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan chức năng. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm về nội dung của mẫu biên bản này và các vấn đề liên quan hoặc sử dụng dịch vụ soạn thảo văn bản của chúng tôi xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về biên bản bàn giao hồ sơ 

  • Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về biên bản bàn giao hồ sơ có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan chức năng hoặc các vấn đề liên quan theo quy định pháp luật mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.
  • Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.