Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan chức năng

Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan chức năngĐánh giá bài viết BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ VỤ VIỆC CÓ DẤU HIỆU TỘI PHẠM SANG CƠ QUAN CHỨC NĂNG    Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành […]

Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan chức năng
Đánh giá bài viết

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ VỤ VIỆC CÓ DẤU HIỆU TỘI PHẠM SANG CƠ QUAN CHỨC NĂNG

   Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể mẫu biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan chức năng tại mẫu 09:

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
(NẾU CÓ)
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ VỤ VIỆC

CÓ DẤU HIỆU TỘI PHẠM SANG CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Vào hồi……giờ…. ngày ……/……/………., tại…………………………………………………………1,

Chúng tôi gồm:

1. Đại diện………………………………………………………………………………………………………. 2:

– Ông (bà)…………………………………………………………..chức vụ…………………………………….

– Ông (bà)…………………………………………………………..chức vụ…………………………………….

2. Đại diện cơ quan chức năng…………………………………………………………………………..3:

– Ông (bà)…………………………………………………………..chức vụ…………………………………….

– Ông (bà)…………………………………………………………..chức vụ…………………………………….

Đã bàn giao hồ sơ thanh tra về……………….4 có dấu hiệu tội phạm từ……………..2 cho ……………….3để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật (có danh mục hồ sơ kèm theo).

Hai bên đã cùng kiểm tra tài liệu trong hồ sơ theo danh mục nêu trên và thấy đầy đủ như nội dung Biên bản bàn giao.

Việc giao nhận hồ sơ hoàn thành hồi……giờ……ngày ……/……/………

Biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận dưới đây; biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn ghi mẫu biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan chức năng

1 Địa điểm bàn giao hồ sơ.

2 Tên cơ quan bàn giao hồ sơ.

3 Tên cơ quan chức năng.

4 Tên cuộc thanh tra.

Biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc

Biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc

DANH MỤC HỒ 
(Kèm theo biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc ngày ……/……/……… )

STT

Thời gian ban hành

Tên tài liệu

Hình thức văn bản

Số trang

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

Đại diện bên giao hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện bên nhận hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên)

   Bạn có thể tải mẫu biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan chức năng tại:

   >>>>> Mẫu biên bản bàn giao về hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan chức năng

      Để được tư vấn vấn chi tiết về biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết tham khảo