Khi bị đình chỉ giải quyết vụ án nguyên đơn có thể khởi kiện lại hay không ?

Khi bị đình chỉ giải quyết vụ án nguyên đơn có thể khởi kiện lại hay không ?, Theo quy định của BLTTDS năm 2015 thì khi có quyết định đình chỉ giải ...

Khi bị đình chỉ giải quyết vụ án nguyên đơn có thể khởi kiện lại hay không ?

Câu hỏi của bạn: 

    Xin hỏi luật sư em là nguyên đơn trong một vụ án dân sự; do Tòa án đã triệu tập hợp lệ em đến lần thứ hai hợp lệ song em vẫn vắng mặt, do vậy Tòa án đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Tuy nhiên bây giờ em muốn khởi kiện lại. Vậy em có thể khởi kiện lại được không ạ. Em xin cảm ơn
Câu trả lời của bạn

     Chào bạn! Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư như sau:

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn: Khi bị đình chỉ giải quyết vụ án nguyên đơn có thể khởi kiện lại hay không ?

  1. Nguyên đơn có thể bị đình chỉ giải quyết vụ án khi nào ?

  Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định về việc trả lại đơn khởi kiện như sau:

  Điều 217. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

1. Sau khi thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình, Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong các trường hợp sau đây:

a) Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền; nghĩa vụ của họ không được thừa kế;

b) Cơ quan; tổ chức đã bị giải thể; phá sản mà không có cơ quan; tổ chức; cá nhân nào kế thừa quyền; nghĩa vụ tố tụng của cơ quan; tổ chức đó;

c) Người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện hoặc nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt; trừ trường hợp họ đề nghị xét xử vắng mặt hoặc vì sự kiện bất khả kháng; trở ngại khách quan;

d) Đã có quyết định của Tòa án mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp; hợp tác xã là một bên đương sự trong vụ án mà việc giải quyết vụ án có liên quan đến nghĩa vụ; tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã đó;

đ) Nguyên đơn không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản và chi phí tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này.

Trường hợp bị đơn có yêu cầu phản tố; người có quyền lợi; nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản và chi phí tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này thì Tòa án đình chỉ việc giải quyết yêu cầu phản tố của bị đơn, yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

e) Đương sự có yêu cầu áp dụng thời hiệu trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án; quyết định giải quyết vụ án và thời hiệu khởi kiện đã hết;

g) Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 192 của Bộ luật này mà Tòa án đã thụ lý;

h) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp nguyên đơn rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, không đề nghị xét xử vắng mặt và trong vụ án đó có bị đơn yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập thì giải quyết như sau:

a) Bị đơn rút toàn bộ yêu cầu phản tố; người có quyền lợi; nghĩa vụ liên quan rút toàn bộ yêu cầu độc lập thì Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án;

b) Bị đơn không rút hoặc chỉ rút một phần yêu cầu phản tố thì Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; bị đơn trở thành nguyên đơn, nguyên đơn trở thành bị đơn;

c) Bị đơn rút toàn bộ yêu cầu phản tố; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không rút hoặc chỉ rút một phần yêu cầu độc lập thì Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, yêu cầu phản tố của bị đơn; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trở thành nguyên đơn, người nào bị khởi kiện theo yêu cầu độc lập trở thành bị đơn.

3. Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, xóa tên vụ án đó trong sổ thụ lý và trả lại đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ kèm theo cho đương sự nếu có yêu cầu; trong trường hợp này, Tòa án phải sao chụp và lưu lại để làm cơ sở giải quyết khiếu nại, kiến nghị khi có yêu cầu.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc; kể từ ngày ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; Tòa án phải gửi quyết định đó cho đương sự; cơ quan; tổ chức; cá nhân khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp.

4. Đối với vụ án được xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm sau khi có quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm mà Tòa án quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án thì Tòa án đồng thời phải giải quyết hậu quả của việc thi hành án, các vấn đề khác có liên quan (nếu có); trường hợp nguyên đơn rút đơn khởi kiện hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì việc đình chỉ giải quyết vụ án phải có sự đồng ý của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Đình chỉ giải quyết vụ án

Đình chỉ giải quyết vụ án

     Như vậy theo quy đinh trên thì khi có một trong các căn cứ sau thì Toà án sẽ ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án;

     – Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế;

     – Người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện hoặc nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp họ đề nghị xét xử vắng mặt hoặc vì sự kiện bất khả kháng; trở ngại khách quan;

     – Nguyên đơn không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản và chi phí tố tụng khác theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự

   2. Khi bị đình chỉ giải quyết vụ án nguyên đơn có thể khởi kiện lại hay không ?

     Theo quy định của BLTTDS năm 2015 thì khi có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, đương sự không có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án dân sự đó, nếu việc khởi kiện vụ án sau không có gì khác với vụ án trước về nguyên đơn, bị đơn và quan hệ pháp luật có tranh chấp. 

     Tuy nhiên tại khoản 1 điều 218 BLTTDS quy định về hậu quả của việc giải quyết đơn khởi kiện như sau:

     “Khi có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; đương sự không có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án dân sự đó, nếu việc khởi kiện vụ án sau không có gì khác với vụ án trước về nguyên đơn, bị đơn và quan hệ pháp luật có tranh chấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 192, điểm c khoản 1 Điều 217 của Bộ luật này và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.”

     Như vậy theo quy định trên thì nếu trong trường hợp nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vắng mặt thì nguyên đơn vẫn sẽ có quyền khởi kiện lại đối với vụ án của mình. Tuy nhiên trong trường hợp này thì tiền tạm ứng án phí mà đương sự đã nộp được sung vào công quỹ nhà nước.

   Ngoài ra bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

    Để được tư vấn chi tiết về dân sự, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.