Khám nghĩa vụ quân sự mấy lần

Khám nghĩa vụ quân sự mấy lần? Theo quy định của pháp luật, công dân tham gia khám nghĩa vụ quân sự 3 lần trong một năm.

  Khám nghĩa vụ quân sự mấy lần      

     Khám nghĩa vụ quân sự là một trong những hoạt động quan trọng của quân đội Việt Nam, nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ tiêu chuẩn sức khỏe, trình độ, đạo đức và tình yêu Tổ quốc để nhập ngũ và tham gia bảo vệ đất nước. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn những vướng mắc liên quan đến: mục đích của việc khám nghĩa vụ quân sự, số lần khám, các tiêu chuẩn sức khỏe, và những câu hỏi thường gặp về khám nghĩa vụ quân sự mấy lần….

1. Mục đích của việc khám nghĩa vụ quân sự 

     Mục đích của việc khám nghĩa vụ quân sự là để đánh giá tổng quát tình trạng sức khỏe của công dân, từ đó phân loại sức khỏe và xác định khả năng tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự của công dân.

     Cụ thể, việc khám nghĩa vụ quân sự nhằm mục đích:

 • Phát hiện những trường hợp không đủ sức khỏe về thể lực, dị tật, dị dạng và những bệnh lý thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự.
 • Khai thác tiền sử bệnh tật bản thân và gia đình.
 • Phân loại sức khỏe của công dân theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

 2. Công dân tham gia khám nghĩa vụ quân sự mấy lần?

     Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân tham gia khám nghĩa vụ quân sự 3 lần trong một năm, bao gồm:

     Lần 1: Khám sơ tuyển cấp cơ sở tại Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn

     Lần khám này được thực hiện bởi Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp xã, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn làm Chủ tịch.

     Thời gian khám sơ tuyển sức khỏe được quy định từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm.

     Nội dung khám sơ tuyển sức khỏe bao gồm:

 • Kiểm tra chiều cao, cân nặng, các chỉ số sinh lý cơ bản.
 • Khám lâm sàng: kiểm tra các cơ quan, hệ thống trong cơ thể, phát hiện các bệnh lý.

      Công dân đủ điều kiện sức khỏe sau khi sơ tuyển sẽ được gọi khám sức khỏe lần thứ 2 tại Bệnh viện Đa khoa huyện.

     Lần 2: Khám tuyển tại Bệnh viện Đa khoa huyện

     Lần khám này được thực hiện bởi Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm Chủ tịch.

     Thời gian khám tuyển sức khỏe được quy định từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm.

     Nội dung khám tuyển sức khỏe bao gồm:

 • Khám thể lực: kiểm tra chiều cao, cân nặng, các chỉ số sinh lý cơ bản, khả năng vận động, sức bền,…
 • Khám lâm sàng: kiểm tra các cơ quan, hệ thống trong cơ thể, phát hiện các bệnh lý.
 • Khám cận lâm sàng: thực hiện các xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán các bệnh lý.

Công dân đáp ứng đủ các tiêu chí về sức khỏe sẽ được gọi khám sức khỏe lần thứ 3 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

     Lần 3: Phúc tra lại sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

     Lần khám này được thực hiện bởi Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Chủ tịch.

     Thời gian khám phúc tra lại sức khỏe được quy định từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm.

     Nội dung khám phúc tra lại sức khỏe bao gồm:

 • Khám lâm sàng: kiểm tra lại các cơ quan, hệ thống trong cơ thể, phát hiện các bệnh lý.
 • Khám cận lâm sàng: thực hiện các xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán các bệnh lý.

      Việc phân loại sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự được quy định cụ thể tại Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP như sau:

     Mỗi chỉ tiêu, sau khi khám bác sỹ cho điểm chẵn từ 1 – 6 vào cột “Điểm”, cụ thể:

 • Điểm 1: Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt;
 • Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt;
 • Điểm 3: Chỉ tình trạng sức khỏe khá;
 • Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình;
 • Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏe kém;
 • Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.

     Sau khi chấm điểm từng chỉ tiêu xong, Hội đồng khám sức khỏe NVQS sẽ tổng hợp lại số điểm chấm để phân loại sức khỏe và căn cứ vào đó để xếp loại có đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự hay không. Bao gồm:

 • Sức khỏe loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1 (đủ điều kiện về sức khỏe để tham gia NVQS)
 • Sức khỏe loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu trong 8 chỉ tiêu bị điểm 2 (đủ điều kiện về sức khỏe để tham gia NVQS, phục vụ trong phần lớn các quân, binh chủng)
 • Sức khỏe loại 3: Có ít nhất 1 trong 8 chỉ tiêu bị điểm 3 (đủ điều kiện sức khỏe để tham gia NVQS, phục vụ ở một số quân, binh chủng)
 • Sức khỏe loại 4: Có ít nhất 1 trong 8 chỉ tiêu bị điểm 4 (Không đủ điều kiện sức khỏe để tham gia NVQS)
 • Sức khỏe loại 5: Có ít nhất 1 trong 8 chỉ tiêu bị điểm 5 (Không đủ điều kiện sức khỏe để tham gia NVQS)
 • Sức khỏe loại 6: Có ít nhất 1 trong 8 chỉ tiêu bị điểm 6 (được miễn NVQS)

3. Các tiêu chuẩn sức khỏe khi tham gia nghĩa vụ quân sự

     Theo quy định của Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP, tiêu chuẩn sức khỏe khi khám tham gia nghĩa vụ quân sự được phân loại thành 6 loại, cụ thể như sau:

     Loại 1

 • Nam từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi: chiều cao từ 160 cm trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên;
 • Nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi: chiều cao từ 152 cm trở lên, cân nặng từ 45 kg trở lên.

     Loại 2

 • Nam từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi: chiều cao từ 155 cm trở lên, cân nặng từ 45 kg trở lên;
 • Nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi: chiều cao từ 148 cm trở lên, cân nặng từ 42 kg trở lên.

     Loại 3

 • Nam từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi: chiều cao từ 150 cm trở lên, cân nặng từ 40 kg trở lên;
 • Nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi: chiều cao từ 145 cm trở lên, cân nặng từ 38 kg trở lên.

     Loại 4

 • Nam từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi: chiều cao từ 145 cm trở lên, cân nặng từ 35 kg trở lên;
 • Nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi: chiều cao từ 140 cm trở lên, cân nặng từ 33 kg trở lên.

     Loại 5

 • Nam từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi: chiều cao từ 140 cm trở lên, cân nặng từ 30 kg trở lên;
 • Nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi: chiều cao từ 135 cm trở lên, cân nặng từ 28 kg trở lên.

     Loại 6:

 • Nam từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi: chiều cao tối đa là 152 cm, cân nặng tối đa là 39 kg;
 • Nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi: chiều cao tối đa là 146 cm, cân nặng tối đa là 37kg.

     Các tiêu chuẩn sức khỏe khác

 • Không mắc bệnh mãn tính, bệnh truyền nhiễm, bệnh xã hội;
 • Không nghiện ma túy;
 • Không bị dị tật, dị dạng;
 • Có đủ sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

     Những công dân không đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định sẽ không được gọi nhập ngũ.

Khám nghĩa vụ quân sự mấy lần

 4. Hỏi đáp về Khám nghĩa vụ quân sự mấy lần

Câu hỏi 1: Khi có lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự mà không đi thì bị xử lý như thế nào?

     Trường hợp bạn không có mặt tại thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe được ghi trong giấy gọi mà không có lý do chính đáng, bạn có thể bị phạt từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng.

Câu hỏi 2: Cần chuẩn bị những giấy tờ gì khi đi khám nghĩa vụ quân sự?

     Khi đi khám, công dân cần mang theo các giấy tờ sau:

 • Giấy gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
 • Giấy khai sinh.
 • Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.
 • Giấy khám sức khỏe của lần khám trước.

     Trong trường hợp công dân có giấy tờ chứng minh tình trạng sức khỏe không ổn định thì cần mang theo giấy tờ đó để Hội đồng khám sức khỏe xem xét.

Câu hỏi 3: Lịch khám nghĩa vụ quân sự năm 2024?

     Thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho năm 2024 tại Việt Nam sẽ được tiến hành từ ngày 01/11/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Thời gian gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024 sẽ diễn ra vào khoảng tháng 2/2024 hoặc tháng 3/2024. Trường hợp gọi công dân nhập ngũ lần 2 vào năm 2024 thì thời gian khám sức khỏe lần 2 sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

     Bài viết liên quan:

Liên hệ Luật sư tư vấn về: Khám nghĩa vụ quân sự mấy lần

Nếu bạn đang gặp vướng mắc về vấn đề khám nghĩa vụ quân sự mà không thể tự mình giải quyết được, thì bạn hãy gọi cho Luật Sư. Luật Sư luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ tư vấn cho bạn về Khám nghĩa vụ quân sự mấy lần. Bạn có thể liên hệ với Luật Sư theo những cách sau.

+ Luật sư tư vấn miễn phí qua tổng đài: 19006500 

+ Tư vấn qua Zalo: Số điện thoại zalo Luật sư: 0931191033

+ Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi tới địa chỉ Emaillienhe@luattoanquoc.com

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!

vote