Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho nhân viên

Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho nhân viênĐánh giá bài viết HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH Kiến thức của bạn:     Hướng dẫn cho doanh nghiệp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho nhân viên. Câu trả lời của […]

Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho nhân viên
Đánh giá bài viết

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

Kiến thức của bạn:

    Hướng dẫn cho doanh nghiệp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho nhân viên.

Câu trả lời của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn :

    Doanh nghiệp muốn đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho nhân viên, căn cứ theo thông tư 111/2013 và thông tư 95/2016: 

    Hồ sơ gồm đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh gồm:

dang-ky-nguoi-phu-thuoc-giam-tru-gia-canh

    Thứ nhất người lao động nộp cho doanh nghiệp những giấy tờ sau:

    – Văn bản ủy quyền cho doanh nghiệp.

    – Giấy tờ của người phụ thuộc (bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi);

    – Bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài).

    – Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc. 

    Thứ hai doanh nghiệp nộp cho cơ quan thuế những giấy tờ sau:

   – Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc.

    – Nộp Tờ khai đăng ký tổng hợp người phụ thuộc mẫu 20-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016.

    Trình tự thủ tục nộp:

     1 . Doanh nghiệp bạn có thể nộp trực tiếp cho cơ quan thuế

     2 . Doanh nghiệp bạn có thể nộp qua mạng

    Thứ ba hạn nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc cho cơ quan thuế:

    Theo khoản 5 điều 6 Thông tư 95/2016/TT- BTC  quy định:

“5. Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đăng ký thuế cho người phụ thuộc của cá nhân một lần trong năm chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.”

Chú ý:

    + Trường hợp người phụ thuộc cùng hộ khẩu với đối tượng nộp thuế thì không cần xác nhận của UBND cấp xã mà chỉ cần bản sao hộ khẩu.

    + Trường hợp người phụ thuộc không cùng hộ khẩu nhưng đang sống cùng đối tượng nộp thuế: mẫu số 21a/XN-TNCN.

    + Trường hợp người phụ thuộc không sống cùng đối tượng nộp thuế nhưng đối tượng nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng: mẫu số 21b/XN-TNCN.

    + Trường hợp người phụ thuộc là người tàn tật không có khả năng lao động: mẫu 22/XN-TNCN.

    Thứ tư địa điểm nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:

    – Địa điểm nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là nơi người nộp thuế nộp bản đăng ký người phụ thuộc.

      Tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế.

    – Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: trong vòng ba tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc) và (bao gồm cả trường hợp phát sinh tăng, giảm người phụ thuộc hoặc mới ra kinh doanh).

     Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.

     Lưu ý: Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu.

     Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho nhân viên, quý khách vui lòng liên hệ ti tổng đài tư vấn thuế 24/7 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.